دیدگاه من در مورد روزه متناوب [Video & Written]


روزه متناوب، همانطور که توسط یک نظرسنجی از متخصصان تغذیه مشخص شد، رسماً از رژیم کتو به عنوان محبوب ترین “روند رژیمی” در دو سال گذشته پیشی گرفته است.

در اینجا چیزی است که باید در مورد آن بگویم:

علم بیشتر و نظر کمتر می خواهید؟ زیر را بررسی کنید:

درباره روزه متناوب کنجکاو هستید؟ این پست را بخوانید

رژیم لاغری سریع