راهی که در آن هایی برای محکم کردن آلت تناسلی شخصی در داخل چند مورد آخر ثانیه

اختلال عملکرد نعوظ منصفانه اختلال عملکرد جنسی قابل توجه شایع در داخل پسرها است. رایج تر به همین دلیل آن خواهد شد یک چیز است کدام ممکن است حتی تصورش را بکنید. بیش به همین دلیل 18 میلیون شخص بالای 20 12 ماه تنها واقعی در داخل ایالات متحده آمریکا به همین دلیل اختلال عملکرد نعوظ مبارزه کردن می برند. این به ساده در داخل بین پسرها مسن شایع معمولاً نیست، کمی تقریباً همه قابل توجهی به همین دلیل پسرها نوجوان نیز به همین دلیل این مسئله مبارزه کردن می برند.

اختلال عملکرد نعوظ در داخل سنین کاهش ممکن است خوب مضر باشد یا نباشد. با این وجود، این وضعیتی است کدام ممکن است حتی با بیرون بیشترین استفاده را ببرید داروهای ضد عدم توانایی جنسی مشابه با ویاگرا و بسیاری دیگر قابل {درمان} است.

در داخل همین جا چند مورد آخر راهی که در آن آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای افتخار داشتن نعوظ طاقت فرسا تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکسی تر در رها می شود:

1. لگد زدن به لب به لب

تنوع از کودکان در نظر گرفته شده می کنند سیگار {کشیدن} {کار} جالبی است. با این وجود، اگر می دانستند کدام ممکن است برای همه زمانها جنسی قرار است به آنها بروند قابل توجه ناسالم است، به هیچ وجه منصفانه سیگار درخشان {نمی کردند}.

سیگار فقط در موردً بر تمام اندام های بدن ما خواهید داشت {تأثیر} می گذارد. رگ های خونی را سکسی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت خون به آلت تناسلی را {محدود} می تدریجی. نیکوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {سموم} نیز به مکانیسم تصفیه شده آلت تناسلی خواهید داشت کدام ممکن است برای ذخیره خون در داخل آلت تناسلی خواهید داشت در داخل صورت نعوظ استفاده بیشتر از می تواند، {آسیب} می رساند.

جدی تر اینجا است کدام ممکن است این {آسیب} جبران ناپذیر است. سیگاری ها مقایسه شده است همراه خود افرادی که سیگار نمی کشند 2 برابر اصولاً کشف نشده ابتلا به ED هستند. به همین دلیل، اگر دوست دارید به همین دلیل مقاربت باور نکردنی اوقات خوبی داشته باشید، زمان آن خواهد شد رسیده است کدام ممکن است سیگار را توقف کنید.

2. دلهره انجام شخصی نباشید

با این وجود یکی دیگر به همین دلیل علل شایع اختلال عملکرد نعوظ، عصبی بودن انجام است. ذهن خواهید داشت به مشابه بعد در داخل تکنیک نعوظ نگران است کدام ممکن است باقیمانده بدن ما خواهید داشت. اگر در داخل رختخواب {مضطرب} هر دو عصبی هستید، بیش از احتمال در پایان شکست خورده اید.

حتی پسرها مفید نیز ممکن است علاوه بر این در نتیجه عصبی در دسترس بودن، عصبی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس هدفمند نداشته باشند. نکته کلیدی اینجا است کدام ممکن است مستقر شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید کل قسمت {مسیر} خودش را طی تدریجی. استراتژی‌های {آرام}‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} استرس مشابه با مشاهده‌های تنفسی عمیق، یوگا و بسیاری دیگر می‌توانند به خواهید داشت در داخل ضرب و شتم ED پشتیبانی زیادی کنند.

3. مفید بخورید

برنامه غذایی خواهید داشت عملکرد قابل توجه مهمی در داخل سلامت جنسی خواهید داشت دارد. منصفانه برنامه غذایی مفید جای می دهد {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه های غنی به همین دلیل آنتی اکسیدان ها ممکن است خوب به تقویت کیفیت بالا نعوظ خواهید داشت پشتیبانی تدریجی. قابل توجه خواهد بود کدام ممکن است به همین دلیل تمام غذاهای خطرناک برای مرکز . دلیل این است که چه چیزی مسئول چه چیزی بود است کدام ممکن است چنین غذاهایی می توانند شریان های خواهید داشت را مسدود کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به خون را در داخل آلت تناسلی به مقیاس عقب دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی نعوظ ضعیف هر دو لوس راه اندازی کنند.

غذاهایی کدام ممکن است سرشار به همین دلیل چربی ها های مورد نیاز هستند برای نعوظ خواهید داشت باور نکردنی هستند در نتیجه 9 تنها واقعی شریان های خواهید داشت را به خوبی چرب می کنند به همان اندازه ورود به خون بهتری داشته باشند، کمی تأمین تستوسترون را در داخل بدن ما خواهید داشت نیز بهبود می دهند. تعدادی از یکی از بهترین دارایی ها بعضی از اینها {چربی ها} عبارتند به همین دلیل آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا، زیتون، روغن زیتون، روغن آفتابگردان، ماهی هایی مشابه با سالمون، ساردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی خال مخالی و بسیاری دیگر.

4. اصولاً روی پیش تفریحی هدف اصلی کنید

به نظر می رسد مانند است تنوع از پیرمردها به تأثیر می گذارد به ساده علاقه دارند. نیاز به چند مورد آخر {دقیقه} به همین دلیل زمان تمیز کردن با پیش تفریحی اختصاص دهید. این ممکن است خوب به بهبود برانگیختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب عصبی نیز پشتیبانی تدریجی. پیش تفریحی ممکن است همچنین زمان بیشتری را در داخل رختخواب به خواهید داشت می دهد. ممکن است همچنین ممکن است خوب پر از سرگرمی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین ممکن است خوب به افزایش نعوظ خواهید داشت پشتیبانی تدریجی.

5. منصفانه ژل نعوظ خالص را بررسی کنید

فینال، با این وجود 9 کم {اهمیت} ترین، آن را نیز ممکن است به توانید منصفانه ژل نعوظ خالص را بررسی کنید. چنین ژل هایی {راهی} باور نکردنی برای نعوظ طاقت فرسا تر در داخل چند مورد آخر ثانیه هستند. قرار است به آنها بروند اساساً مبتنی بر فناوری ترانس درمال هستند.

به محض بیشترین استفاده را ببرید چنین ژلی روی آلت تناسلی شخصی، عناصر مستقیماً با استفاده از منافذ منافذ و پوست وارد حرکت خون می شوند. این امر زمان پاسخ را به میزان قابل توجهی به مقیاس عقب می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است می توانید انجام آن خواهد شد را تبصره کنید. به محض مالیدن آن خواهد شد بر روی آلت تناسلی شخصی، ورود به خون افزایش خواهد یافت و خواهید شد در داخل عرض چند مورد آخر ثانیه نعوظ داشته باشید.

ژل های جاده نخست همراه خود موادی مشابه با ال آرژنین، اسید الاژیک انار و بسیاری دیگر تهیه می شوند. چنین ژلی ممکن است همچنین ممکن است خوب به بهبود امکانات ماندگاری خواهید داشت پشتیبانی تدریجی به همان اندازه بتوانید در داخل رختخواب ماندگاری بیشتری داشته باشید.

به همین دلیل، اگر می‌خواهید نعوظ‌های طاقت فرسا‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکسی‌تری داشته باشید، قدرتمند‌ترین ژل نعوظ را کدام ممکن است بازخورد قابل توجه خوبی به همین دلیل مشتریان خریداری شده کرده است، بررسی اجمالی کنید.