روز سراسری هنرهای نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار ورزش هنرمندان تئاتر / تولیدات تئاتر روی صحنه {چیست}؟


به دلیل هفته دوم آوریل 1401، به طور همزمان روز سراسری هنرهای نمایشی، تئاترها میزبان {نمایش} هایی در ژانرهای مختلف خواهند بود.

به گزارش خبرنگار تئاتر صبا، به طور همزمان نوروز 1401 را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی سالن ها تنها واقعی تاثیر آن خواهد شد روی صحنه بود. “{داستان} قرن” نویسندگی، تولید کنندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی حامد چیخی، شاراگ تئاتر سیبند حتی در {تعطیلات} مناسب نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب 12 ماه عرضه هم نگهش داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 فروردین ثابت است.

به دلیل یکشنبه {هفتم} فروردین 1401، دومین هفته نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه روز ورزش های نمایشی، مصادف همراه خود روز هنرهای نمایشی، بسیاری اکنون نیست به دلیل هنرمندان تئاتر در 12 ماه اخیر ورزش های بهاری شخصی را تحریک کردن می کنند.

هفتمین روز به دلیل فروردین ماه مخصوصاً {ششم} اسفند به دلیل 12 ماه 1961 به سریع مؤسسه در سراسر جهان تئاتر شناخته شده به عنوان روز جهان تئاتر به طور گسترده ای شناخته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران امروز شناخته شده به عنوان روز سراسری هنرهای نمایشی در تقویم پرونده شد.

روز سراسری هنرهای نمایشی در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جهان تئاتر شناخته شده به عنوان پیوندی بین هنرمندان تئاتر جهان.

در گزارش بلافاصله {نمایش} هایی را هفته دوم فروردین ماه 1401 روی صحنه {می رود} تقدیم حضورتان می کنیم.

{نمایش} «کلان شهر آشوب» به نویسندگی شهناز روزتی، تولید کنندگی امیرحسین شفیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی علی الترابی به دلیل 7 به همان اندازه 30 فروردین ماه ساعت 19 در تماشاخانه {نمایش}. تنها واقعی روی صحنه خواهد سر خورد.

وی در مخلوط بندی این تأثیر گفت: سلیم کدام ممکن است مجذوب خدمتکار محل اقامت همسایه شده بود برای برای رسیدن به او می رود {در شهر} آشوب راه اندازی کرد با این وجود…

بینندگان کنجکاو در مورد {نمایش} کمدی سیاه تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک استخر شنا ایرانی می توانند در هفته دوم {تعطیلات} نوروزی به تماشای کمدی ایرانی بنشینند.

بلیط کلان شهر آشوب به دلیل 30 به همان اندازه 40 هزار تومان در مکان تیوال قابل تولید است.

گل نینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مگ در آن خواهد شد است “نینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادوی ماه”

نمایشنامه «نینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادوی ماه» نوشته گاو ماندانا راهنمایی کردن علی رضا دهقانی به دلیل 7 فروردین ساعت 19. سالن آثار هنری میزبان جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستداران {نمایش} های عروسکی است.

در مختصر این تأثیر آمده است: «نینا زن خانوار فقیری است کدام ممکن است برای مداوای {مادر} بیمارش به جنگل می‌رود به همان اندازه گل‌های موگا را مخلوط تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ازای آن خواهد شد پاداش شاهزاده را بگیرد، با این وجود به دلیل گل‌های موگا در جنگل برفی خبری نباید باشد. … نینا به طور تصادفی به کلبه دوازده ماهه می رسد، قرار است به آنها بروند تعیین می گیرند همراه خود اصلاح فصول فصل ها، موگا را به نینا پاداش دهند. نینا همراه خود گل های موگا به قصر {می رود}، با این وجود ارباب قلابی قصر قرار است به آنها بروند را گیج می تنبل. وضعیت امور همراه خود کلاچ گل موگا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردنبند نینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … »

«نینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادوی ماه» 18 به همان اندازه 25 اردیبهشت ماه همراه خود هزینه بلیت 30 هزار تومان {نمایش} دانش می تواند باشد.

رمان یکی دیگر به دلیل دکتر مصدق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودتای 1332

نمایشنامه «دکتر نون همسرش را تا حد زیادی به دلیل مصدق دوست خوب داشت» تأثیر خالق شهرام رحیمیان به کارگردانی هادی مرزبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشی اکنون نیست در روز {هفتم} فروردین ساعت 19:30 است. سالن اساسی تئاتر کلان شهر دویدن.

در مختصر {داستان} این نمایشنامه آمده است: «اسفندیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملکتگ به دلیل کودکی آنقدر به هم علاقه مند به داشتند کدام ممکن است خوب {دقیقه} به دلیل هم کنار نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عشق} آتشینشان به ازدواجشان انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا در کودتای 12 ماه 1332 اسفندیار به دلیل (دکتر نون) به دلیل یاران در دسترس و قابل اعتماد دکتر مصدق درخواست شده است می‌شود کدام ممکن است همراه خود نخست‌وزیر جایگزین وی مصاحبه تنبل: «اسفندیار زندانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساواک به دلیل اشکال از شکنجه‌ها برای مصاحبه استفاده بیشتر از می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر موارد او می رود همراه خود از دوام دکتر نون برخورد با می تواند باشد به همان اندازه روزی کدام ممکن است تاج را برمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ بین {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن به نخست وزیر را تحریک کردن می تنبل.”

تصاویر حرکتی «دکتر نون من خواهم کرد همسرش را تا حد زیادی به دلیل مصدق واقعاً دوست دارم» همراه خود هزینه بلیت 100 هزار تومان به همان اندازه 23 اردیبهشت روی صحنه {می رود}.

{داستان} ارث برداشتن مرد عمو در تصاویر حرکتی “خواب همراه خود چشمان باز”

{نمایش} «خواب همراه خود چشمان باز» به نویسندگی، کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید کنندگی جواد انصافی مسعود تصمیم آبادی در در اطراف دوم پردیس تئاتر شهرزاده به دلیل 18 به همان اندازه 27 فروردین ساعت 21:30 تحمیل می تواند باشد.

در مختصر این {نمایش} آمده است: «2 برادر متوجه می شوند کدام ممکن است مرد عمویشان کدام ممکن است شدید {ثروتمند} است در جاری از دست دادن زندگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی وارثان او می رود 2 برادر هستند، با این وجود برادران به دلیل مرد عموی شخصی بی خبرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مکان واحد آرزو می کنند او می رود هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید … . »

تصاویر حرکتی «خواب زده ها همراه خود چشمان باز» همراه خود هزینه بلیت 50 به همان اندازه 70 هزار تومانی اکنون نیست تأثیر کمدین سیاهبازی است بهار 1401 دوستان آرامستان شهرزاده می تواند باشد.

فروغ فرحزاد به جشن شهرزاده {می رود}

{نمایش} «محل اقامت سیاه» به نویسندگی، کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید کنندگی محسن اردشیر است مهدی کریم پور به همان اندازه {هفدهم} وروارد ساعت 19 در دومین ابزار مجری در سالن 1 به احتمال زیاد خواهد بود. پردیس تئاتر شهرزاده رشد کردن.

تصاویر حرکتی «محل اقامت سیاه است» کسب اطلاعات در مورد اقامت فروغ فرخزاد است کدام ممکن است همراه خود هزینه بلیت 80 هزار رمان به روی صحنه {می رود}.

صبا روز سراسری هنرهای نمایشی را به تمامی فعالان این منطقه تبریک می گوید.

امیری نجار

انتهای پیام/