رییس دانشگاه شاهد منصوب شد


احمد چلداوی به مدت ۴ سال به عنوان رییس دانشگاه شاهد انتخاب شد.

به گزارش صبا، سید ابراهیم رئیسی رییس شورای عالی انقلاب ماده واحده تایید انتخاب رییس دانشگاه شاهد را که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

ماده واحده تایید انتخاب رییس دانشگاه شاهد به شرح ذیل است:

«بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،دانشگاه شاهد

ماده واحده تایید انتخاب رئیس دانشگاه شاهد که در جلسه ۸۵۸ مورخ ۲۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸ دی ماه سال قبل بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده – به استناد بند ۲ ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه شاهد (مصوب ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای احمد چلداوی به مدت ۴ سال به عنوان رئیس دانشگاه شاهد، انتخاب می‌گردد.»

انتهای پیام/