زردچوبه به {درمان} بیشتر سرطان ها پروستات من خواهم کرد پشتیبانی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید زردچوبه برای بهزیستی

زردچوبه به نجات جان من خواهم کرد پشتیبانی کرد. در داخل 12 ماه 2012 پیش آگهی دانش شد کدام ممکن است من خواهم کرد کم کم بیشتر سرطان ها پروستات هستم. همانطور که می توانید به آن فکر کنید، اطلاع رسانی اینکه بیشتر سرطان ها دارید تخصص خوشایندی نباید باشد. خوش شانس من خواهم کرد به {تازگی} منصفانه ماموریت 10 هفته ای را در داخل منصفانه جهان دورافتاده در داخل غرب استرالیا برخاستن کرده بودم کدام ممکن است پزشکم این خبر را توسط تلفن همراه معرفی شد.

وقتی می گویم خوش احتمالات بود، منظورم اینجا است کدام ممکن است این شانس را به من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریکم جوی داد به همان اندازه در گذشته به همین دلیل تعیین تقریباً در مورد منصفانه اقدام، تحقیقات زیادی مشارکت در دهیم. بیچاره جوی لازم بود 10 هفته تنها واقعی نگه دارد بعد به همین دلیل اینکه در داخل هفته اول غیبت به او می رود تقریباً در مورد پیش آگهی گفتم. اگر به مدت زمان 10 هفته او می رود را نبینید، هیچ عامل نیازی ندارید به همین دلیل طرف همسرتان بشنوید.

با این وجود چون آن است گفتم، {به هر} دوی ما این شانس را داد کدام ممکن است با بیرون پاسخ انعکاسی به داستان ها دانستن درباره آن خواهد شد در نظر گرفته شده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی به روش جراحی، شیمی درمانی هر دو پرتودرمانی برویم. یک چیز کدام ممکن است دکترم هدایت داد

برداشتن پروستات احتمالاً به سبک ها مشکلات برای اعصاب خواهید داشت در داخل فراگیر آبرسانی خواهید داشت منجر شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد نمی خواستم آن خواهد شد را تخصص کنم.

آنچه من خواهم کرد پیدا می کند کرده ام

تحقیقات ما من خواهم کرد را به این نتیجه نهایی رساند کدام ممکن است رویکرد‌های بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص‌تری برای اداره کردن {شرایط} نسبت به رویکرد‌های غیرمعمول ممکن است وجود داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است شامل می شود روش جراحی تهاجمی، ترکیبات شیمیایی هر دو بستری شدن در داخل بیمارستان {نبودند}.

جوی تقریباً در مورد مردی به تماس گرفتن دون تولمن شنیده بود کدام ممکن است تا حدودی بعد به همین دلیل {بازگشت} من خواهم کرد برای سمیناری به ساحل دریا طلایی می به اینجا رسید.

دان شناخته شده به عنوان منصفانه کابوی فشرده وعده های غذایی شناخته می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد به همین دلیل اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک او می رود نسبت به بدن ما انسان شگفت زده شدم. من خواهم کرد در داخل مدت زمان کوتاهی چیزهای زیادی به همین دلیل دان یاد بدست آوردم.

سپس برنامه کاهش وزن شخصی را اصلاح دادم، فعالیت های ورزشی بیشتری مشارکت در دادم، بسیار زیاد آب، آفتاب، هوای اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیتیشن مشارکت در دادم.

دان یک چیز را به من خواهم کرد داد کدام ممکن است واقعاً دوست دارم آن خواهد شد را سلاح مخفی برای {درمان} بیشتر سرطان ها پروستات بنامم. من خواهم کرد نیاز دارم آن خواهد شد را همراه خود خواهید داشت به اشتراک بگذارم.

رژیم {اسلحه} مخفی

به مدت زمان 90 روز روز پس از روز صبح منصفانه کاسه بلغور محیط دوسر همراه خود بذر کتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه لیمو تلخ بخورید. منصفانه قاشق چایخوری روغن جوانه گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس آب جیر جیر اضافه کنید. منصفانه موز هم به موزم اضافه کردم. سپس برای ناهار کلم بروکلی بخورید (نپخته هر دو تا حدودی بخار پز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را همراه خود روغن نارگیل هر دو روغن زیتون فوق بکر دم کنید. تقریباً در مورد بلعیدن، اسموتی {مورد علاقه} من خواهم کرد موز، زغال اخته، شیر آب بادام را انتخاب کنید و انتخاب کنید زردچوبه است. سپس من خواهم کرد یک چیز به تماس گرفتن صبح کابالا خواستن می کنم. در یک روز واحد – آب میوه {اینها} هویج اخیر فشرده شده x 3، سیب x 3، چغندر x 1، منافذ و پوست روی لیمو x 1 در داخل صورت طبیعی در دسترس بودن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان وعده همراه خود آجیل برزیلی در کل روز هستند.

ممکن است داروها عمده هستند. آن را نیز ممکن است به توانید به انواع دلخواه سبزیجات و میوه ها بلعیدن کنید، با این وجود به همین دلیل بلعیدن شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای فرآوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات غیر به همین دلیل کره طبیعی . نان ضخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای سبوس دار هر دو قبلی گندمی نیز مشکلی ندارد.

پس این یک چیز بود کدام ممکن است من خواهم کرد 90 روز خوردم. در واقعیت، من خواهم کرد ادامه دارد هم تا حد زیادی زمان ها به همان اندازه به در حال حاضر آن خواهد شد را می‌خورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌نوشم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً هر دو به صورت متناوب هر دو 3 به همان اندازه 7 روز روزه می گیرم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر موثر اینجا است کدام ممکن است من خواهم کرد عاری به همین دلیل بیشتر سرطان ها هستم. صد کامپیوتر شکسته نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه واقعاً احساس بهتری نداشته است.

متعاقباً می توانم همراه خود آرامش خاطر به همین دلیل تخصص شخصی بگویم کدام ممکن است پروتکل غذایی فوق برای من خواهم کرد معجزه کرده است. زردچوبه فاز بزرگی به همین دلیل آن خواهد شد بود، پس بیایید تقریباً در مورد آن خواهد شد تا حد زیادی بدانیم.

از متخصصان زردچوبه را منصفانه غذای فوق‌العاده می‌نامند – خب، واقعیت اینجا است کدام هرکدام میوه هر دو سبزی منصفانه سوپر وعده های غذایی است، حتی منصفانه سیب {متوسط} ​​هم منصفانه ابر غذاست… پس وقتی تقریباً در مورد {جدیدترین} سبک ابر وعده های غذایی می‌شنوید غافل نشوید.

میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} همگی سوپر وعده های غذایی هستند!

اول اینکه زردچوبه {چیست}؟ باشد که می تواند یک باشد گیاه قبلی ساله است کدام ممکن است در واقعیت به همین دلیل خانوار زنجبیل …

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه های آن خواهد شد علاوه بر این سایه نارنجی درخشان زردچوبه شبیه پایه زنجبیل است.

زردچوبه به تماس گرفتن زردچوبه نیز شناخته می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید شبیه به گیاه یکی دیگر محلی هند به تماس گرفتن Boswellia است.

فواید زردچوبه برای بهزیستی

همین جا چندتایی هستند –

  • خواص ضد التهابی شگفت انگیزی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آرتریت پشتیبانی می تدریجی
  • دارای خواص آنتی اکسیدانی برای درگیری با غیر متعارف های آزاد است
  • خواص ضد توموری برای درگیری با سلول های سرطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهار پیشرفت ممکن است.
  • باشد که می تواند یک باشد سفید کننده شگفت انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص مینا است
  • قابل استفاده بیشتر از شناخته شده به عنوان {ماسک} صورت برای برداشتن لک های قابل انتساب به آفتاب، جای زخم، جوش و بسیاری دیگر

پس به ساده حرف من خواهم کرد را قبول نکنید، بیرون از در بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودتان به همین دلیل آن خواهد شد بیشترین استفاده را ببرید… این به من خواهم کرد در داخل {درمان} بیشتر سرطان ها پروستات پشتیبانی کرد. مزایای بزرگ بهزیستی زردچوبه خارق العاده است.

سنگ زردچوبه!

کوین