سرقت از میراث ملی
«افزایش 79 درصدی سرقت، خرید و فروش اشیاء تاریخی و استفاده از دستگاه های فلزیاب» این تیتر خبری است که هفته گذشته مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد و از جدی بودن فاجعه ای که سال هاست عرصه میراث فرهنگی را تهدید کرده است، خبر می دهد. . ، و اکنون مقیاس آن با The Past is Past مقایسه می شود. جرمی در حد جنایات علیه امنیت؛ که همواره مورد علاقه پادشاهان اشیای تاریخی و باستانی بوده و برای دسترسی به آن دست به هر ریسک و هزینه ای می زنند تا از آن سود هنگفتی به دست آورند.