سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در داخل یمن (+{عکس})


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتیحیی به زودی در داخل حساب توییتر شخصی نوشت: هواپیمای جاسوسی آمریکا (اسکن ایگل) در داخل گردش عملیات خصمانه در داخل آسمان است وادی مارب سرنگون شد.

به گزارش وب تلویزیونی المسیره، پدافند اثیری یمن در داخل 25 فوریه منصفانه پهپاد تعیین یانکی را در داخل هوا عملکرد قرار داد.

سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در یمن (+عکس)

منبع مفید: مهر