شرط گذاری‌ های برجامی آمریکا برای ایران


به گزارش جام جم وب مبتنی بر، نشریه یانک پولیتیکو در داخل گزارشی کسب اطلاعات در مورد مذاکرات وین نوشته است: دیپلمات‌ها ادامه دارد در داخل حساب کردن رفع عالی مساله بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران هستند. آن قرار است مساله هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است کدام ممکن است شاخه ای بسیار موثر به همین دلیل بدنه نظامی ایران محسوب می تواند باشد.

پولیتیکو اذعان می تنبل: دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در داخل 12 ماه ۲۰۱۹ شناخته شده به عنوان بخشی به همین دلیل کارزار استرس حداکثری شخصی، سپاه را در داخل لیست موسوم به گروه های تروریستی خارج از کشور قرار داد.

این رسانه یانک شکسته نشده می دهد: اکنون این ماده به سطوح پایانی مذاکرات مزمن احیا کردن هماهنگی هسته ای در وسط ریاست جمهوری محیط بایدن کشیده شده است.

پولیتیکو {در این} گزارش سازگار با پوشش های واشنگتن به همین دلیل عالی سو مدعی می تواند باشد خروج سپاه به همین دلیل لیست موسوم به گروه‌های تروریستی خارج از کشور، مساله مورد اختلافی است کدام ممکن است توسط می آید فنی بیرون به همین دلیل محدوده برجام است؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سوی نه به نقل به همین دلیل عالی مقام یانک به شرط گذاری فرابرجامی آمریکا اعتراف می تنبل.

پولیتیکو به نقل به همین دلیل عالی مقام یانک نوشته است کدام ممکن است موضع واشنگتن این {بوده است} کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است ایران همراه خود برداشتن گام‌های انتخاب شده برای به کاهش دلخوری کردن‌های امنیتی فراتر به همین دلیل برجام موافقت نکند، شناسایی سپاه را به همین دلیل لیست موسوم به گروه های تروریستی خارج از کشور لغو نخواهد کرد.

این رسانه یانک به نقل به همین دلیل این مقام کدام ممکن است نامش را مقوله ای نکرده، همراه خود ادعای تهدیدهای ادامه دار علیه شهروندان آمریکا در داخل قلمرو آموزش داده شده است است این موضع اصلاح {نمی کند}.

پولیتیکو ممکن است همچنین اعلام کردن کرده است: واشنگتن در داخل ابتدا راهنمایی کرد در داخل ازای سازمانی ایران به توقف عملکرد موقعیت قرار دادن یانک‌ها در داخل قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب به همین دلیل انتقام‌جویی علیه افسران سابق یانک به عنوان یک نتیجه ترور (سردار شهید) قاسم سلیمانی در داخل ژانویه ۲۰۲۰، سپاه پاسداران را به همین دلیل لیست موسوم به گروه های تروریستی خارج از کشور بیرون تنبل با این وجود ایران به همین دلیل ارائه چنین تعهدی خودداری کرد.

{در این} گزارش ممکن است همچنین آمده است: انریکه مورا، پاسخگو برای پوشش خارج از کشور اتحادیه اروپا کدام ممکن است مذاکرات غیرمستقیم بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را هماهنگ می تنبل، در داخل هفت هفته قبلی توصیه ها بین 2 طرف را با بیرون نتیجه نهایی منتقل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در داخل ماه قبلی در داخل امتحان و دسترسی به عالی هماهنگی بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن به دیپلماسی سرزنده پرداخته است. با این وجود، مذاکرات همچنان متوقف هستند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در داخل گفتگوی تلفنی همراه خود جوسپ بورل پاسخگو برای پوشش خارج از کشور اتحادیه اروپا تصریح کرده کدام ممکن است این یک ضرورت است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن {شجاعت} اصلاح کردن {مسیر} غلط کاخ سفید در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در گذشته را داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مشتاق ایران برای دستیابی عالی هماهنگی عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمند شکی {وجود ندارد}.

نشریه یانک پولیتیکو کدام ممکن است شخصی به شرط گذاری شهروندان آمریکا اذعان کرده، نوشته است: ماده به همین دلیل چنان حساسیت سیاسی در داخل واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران برخوردار است کدام ممکن است مصالحه را غیرقابل دستیابی ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون هماهنگی در موضوع آن قرار است بیش به همین دلیل پیش غیر {واقعی} به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات احیا کردن هماهنگی هسته ای ایران به {بن بست} رادیکال رسیده است.

این رسانه یانک در داخل حالی همراه خود اذعان به تقاضاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط گذاری های فرابرجامی آمریکا چنین مطلبی را مقوله ای می تنبل کدام ممکن است آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محله ای ذکر شد:ما ادامه دارد در داخل دردسر برای تصور {بازگشت} متقابل به پایبندی به برجام هستیم. ما شاهد {شرایط} بدون در نظر گرفتن عالی هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین {شرایط} با بیرون هماهنگی بوده ایم. به همین دلیل منظر چیز خوب در مورد آمریکا، افتخار داشتن عالی هماهنگی به نفع ما است.

بعد از همه وزیر خارجه آمریکا در داخل تداوم پوشش دوگانه دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس واشنگتن خطر کرده است: اگر توافقی وجود نداشته باشد یا نباشد، ما به در کنار متحدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای شخصی همه شما اقدامات مورد نیاز برای معامله با به مشکل ها را مشارکت در خواهیم داد.

در اطراف {هشتم} مذاکرات تعمیر تحریم‌ ها کدام ممکن است به همین دلیل {ششم} دی‌ماه 12 ماه قبلی به راه اندازی شد، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به راهنمایی مسؤول پوشش خارج از کشور اتحادیه اروپا وارد عالی فاصله تنفسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان برای مشاوره گرفتن از‌های سیاسی به پایتخت‌های شخصی بازگشتند.

قریب به اتفاق کشورهای {مشارکت} کننده در داخل ذکر شد‌ وگوها، خواهان مخلوط‌بندی به زودی‌تر مذاکرات هستند با این وجود دسترسی به هماهنگی آخرین در داخل حساب کردن انتخاب ها سیاسی ایالات متحده آمریکا آمریکا در داخل خصوص چند مورد آخر ماده باقی‌مانده حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیدی است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید کدام ممکن است اگر طرف یانک واقع‌بینانه حرکت تنبل، فرصت دسترسی به هماهنگی در داخل وین ممکن است وجود داشته باشد. هماهنگی روند تذکر ایران سندی است کدام ممکن است تحریم ها به صورت حداکثری تعمیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو‌ هم به همین دلیل اجرای آن قرار است بهره‌مند شود.

منبع مفید: ایرنا