شرکت کنندگان در جشنواره نمایش عروسکی معرفی شدند


دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک با حکمی اعضای دستگاه های اجرایی این جشنواره را منصوب کرد.

به گزارش صبا به نقل از پیام روابط عمومی جشنواره بر اساس احکام صادره هادی حجازی فر دبیر این دوره از جشنواره عروسکی تهران مبارک صادر شد میرارش مصطفی مدیر اجرایی جشنواره، مینا شجاعیان، معاون وزیرمرضی سرمشقی مدیر هنری، امیرموسی کاظمی مدیر ستاد جشنواره، سیدحسین حسینی مدیر فناوری اطلاعات و متین کاکویی مدیر روابط عمومی نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی هستند.

نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر از 31 تا 9 اسفند 1301 در تهران برگزار می شود.

ثبت نام این جشنواره از اواسط تیرماه در سایت جشنواره tehranpuppet.com آغاز شد و تا 24 مردادماه ادامه دارد. 15 اثر در بخش کودک و بزرگسال و 10 اثر در بخش فضای باز برای شرکت در جشنواره پذیرفته می شود.

انتهای پیام/