شکات مطرح شده علیه «جیران» در دادگاه در حال رسیدگی است


به گزارش روابط عمومی فیلمو، بررسی شبهات مطرح شده درباره سریال «جیران» در مرحله اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری است.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی فیلمو، جیران حسن فتحی که از 8 تیر 1401 توسط قوه قضائیه متوقف شده است. ساخته شده است، اکنون در دست بررسی است و سه کارشناس رسمی دستگاه قضایی در حال بررسی شبهات مطرح شده درباره سریال هستند.

روابط عمومی فیلمو در پیام خود ابراز امیدواری کرد پس از ارائه نتیجه گیری این کارشناسان به مرجع قضایی، رفع توقف ردیف و پخش «جیران» باید از سر گرفته شود.

همچنین فیلمو در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان در نظر دارد با انتشار هر هفته تا جمعه این تاخیر در پخش سریال را جبران کند.

انتهای پیام/