شکست کره جنوبی به دلیل امارات/ ایران به میوه ها رسید


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی برهمراه خود شکست غیر قابل تصور نیروی کار کره جنوبی مقابل امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انتساب به پیروزی همانطور که صحبت می کنیم نیروی کار سراسری مقابل لبنان، نیروی کار ایران همراه خود 25 {امتیاز} به جام جهان صعود کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره در داخل کلاس دوم گروه اول قرار گرفت.

امارات نیز همراه خود 12 {امتیاز} اصولاً به دلیل عراق {راهی} مرحله پلی آف شد.

شکست کره جنوبی از امارات/ ایران به اوج رسید