صوت | نامی که تلخی مرگ را تداعی می کند
علیرضا افتخاری با وجود اینکه 37 سال از خوانندگی تیتراژ سریال امیرکبیر در رسا می گذرد، کامبیز روشن روان را به گونه ای خواند و آهنگسازی کرد که شنیدن نتیجه کار مشترکشان همچنان غم انگیز است. از درگذشت میرزا محمد تقیحان فراهانی.