ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی دانشکده ها / توقف به دلیل یکپارچه افت تحصیلی همراه خود به دلیل سرگیری تمرین حضوری
مدیرکل آموزش کلان شهر تهران به تشریح نحوه نظارت بر ورزش دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر ایده ها بهداشتی همراه خود به دلیل سرگیری تمرین حضوری در داخل دانشکده ها تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: معتقدم همراه خود حضور دانشگاهیان به دلیل یکپارچه افت تحصیلی توقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا آموزش داده شود را خواهیم داد. ”