طالع بینی چینی – تاریخ تولد شما کلید آینده شما را دارد

چهار ستون سرنوشت چینی یک سیستم طالع بینی چینی است که می تواند سرنوشت یک فرد را از گهواره تا گور پیش بینی کند. این سیستم شگفت‌انگیز دقیق از تاریخ و زمان تولد شخص برای ترسیم مجموعه‌ای از هشت کاراکتر متشکل از چهار ساقه بهشتی و چهار شاخه زمینی (که برابر با هشت کاراکتر است) استفاده می‌کند. این هشت کاراکتر در زبان چینی با نام Ba Zi شناخته می شوند.

سال، ماه، تاریخ و ساعت تولد یک فرد به صورت مجموعه ای متشکل از یک ساقه بهشتی در بالا و یک شاخه زمینی در پایین بیان می شود که هر کدام چهار ستون از دو کاراکتر را تشکیل می دهند. چهار ستون سرنوشت (که معمولاً به آن نمودار تولد نیز گفته می شود) از این طریق مشتق شده است.

با تجزیه و تحلیل چهار ستون شما، یک تمرین‌کننده با تجربه و ماهر، نقاط قوت و ضعف، ویژگی‌های بارز شما، استعدادها، خواسته‌های شما، شغل، رابطه، سلامت، ثروت و غیره شما را خواهد شناخت. در مسیر زندگی شما اتفاق خواهد افتاد. با دانستن اینکه یک رویداد چه زمانی و در چه زمانی اتفاق می افتد، می توانید از قبل به شما اخطار داده شود تا بتوانید مسلح شوید. اینکه یک رویداد مبارک یا نامطلوب باشد، تا حدی به میزان آمادگی شما برای آن و اقدامات پیشگیرانه ای که می توانید برای تغییر نتیجه به نفع خود انجام دهید بستگی دارد. زمان‌بندی جنبه مهمی را در تجزیه و تحلیل چهار ستون فرد می‌افزاید که بدون آن ارزش پیش‌بینی فال برای شخص از بین می‌رود.

برای تعیین چرخه شانس یا مسیر زندگی شما، چهار ستون همراه با مجموعه دیگری از ستون‌ها که به عنوان ستون‌های شانس شناخته می‌شوند، خوانده می‌شوند که هر کدام نشان دهنده یک دهه از زندگی شما هستند. آنها به عنوان ستون های خوش شانسی دهه شناخته می شوند. چهار ستون مانند پیشگامان سرنوشت ما هستند و ستون های شانس مانند تیرهای راهنما در سفر زندگی ما هستند.