عدم رسیدگی مخاطبین شخصی احتمالاً ممکن است نتیجه در مسائل عظیم شود

Outbreak News Today راهنمایی می‌تنبل، «قابلیت کیفیت بالا دیدن برای اکثر افراد برای مشارکت در ورزش‌های به طور منظم اجباری است. لنزهای تماسی می توانند فواید زیادی داشته باشند، با این وجود آنها خواهند شد بی ضرر به نظر نمی رسد که باشند – ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است استفاده بیشتر از کنندگان به دلیل لنزهای تماسی به دلیل بهترین راه های میانبر استفاده بیشتر از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب لنزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند تماسی شخصی به نظر نمی رسد که باشند. عادات مفید مخصوصاً چشمان مفید.”

گزارش‌های اخیر به دلیل امکانات مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل {بیماری}‌ها، اطلاعات‌هایی را فراهم کردن کرده‌اند کدام ممکن است نماد می‌دهد در دسترس به 1،000،000 بحث با ارائه دهنده خدمات بهداشتی در داخل آمریکا ناشی از مراقبت غلط به دلیل لنزهای تماسی همراه خود کراتیت شرح داده می شود.

ایده ها مقدماتی را بیاموزید

کراتیت در همسایگی پزشکی شناخته شده به عنوان عالی {بیماری} چشمی قابل توجه دردناک شناخته می تواند کدام ممکن است جای می دهد {عفونت} در داخل قرنیه توجه ناشی از میکرو ارگانیسم ها، قارچ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر میکروب های اضافه شده است. این عارضه جدا از دردناک در دسترس بودن، در داخل صورت عدم {درمان} در پایان احتمالاً ممکن است نتیجه در نابینایی شود. که ممکن است یک مسئله قابل توجه مضطرب کننده در داخل آمریکا است، {جایی} که فقط در موردً سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت میلیون نفر به دلیل لنزهای تماسی استفاده بیشتر از می کنند. Web MD می‌گوید: «در میان عادات ناسالم، معادل خوابیدن همراه خود تصمیم‌ها، عدم شستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض مکرر محلول لنز، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس کردن لنزهای تماسی هنگام شنا هر دو دوش ربودن، تهدید ابتلا به کراتیت را بهبود می‌دهد.»

عالی اپیدمیولوژیست پزشکی در داخل وسط سراسری {بیماری} های نوظهور، زئونوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونی در داخل وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل {بیماری ها} به تماس گرفتن دکتر. جنیفر کوپ اظهار کرده است کدام ممکن است او می رود معتقد است لنزهای تماسی می توانند مبادله باور نکردنی برای عینک باشند، با این وجود با بیرون رعایت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت بهترین، می توانند تهدید {عفونت} در داخل توجه را راه اندازی کنند.

هزینه مربوطه برآوردی آیا بسیاری از مراجعات به مطب اسناد برای کراتیت بیش به دلیل 175 میلیون دلار آمریکا در داخل 12 ماه برای افسران بهداشتی هزینه مربوطه دارد. {در حالی که} این مسئله احتمالاً ممکن است نتیجه در نابینایی شود، اگر کراتیت در پایان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} شود، مبتلایان نیاز به بتوانند پس به دلیل آن قرار است همراه خود میدان دید موجود شخصی عالی اقامت دوره ای داشته باشند. در داخل صورت عدم {درمان}، کراتیت نتیجه در تحریک توجه می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث {درد} از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه نابینایی می تواند. به گزارش مدیکال نیوز تودی، «در میان بسیاری 38 میلیون نفری کدام ممکن است به دلیل لنزهای تماسی استفاده بیشتر از می‌کنند، بهداشت نامناسب کیس، تعویض مکرر کیس‌های ذخیره‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از عالی شبه به دلیل لنزها اجزا تهدید قابل پیشگیری قابل پیشگیری برای کراتیت میکروبی، تحریک {مرتبط} همراه خود لنز تماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات چشمی “

این امر باعث شده است کدام ممکن است وسط مدیریت {بیماری ها} فهرستی به دلیل اقدامات بهداشتی بهترین برای بیشترین استفاده را ببرید لنزهای محتوایی، به دلیل جمله تمیز کردن رادیکال کف دست ها همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون تمیز کردن، خشک کردن کف دست ها در گذشته به دلیل کف دست زدن به لنزهای تماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد عفونی کردن لنزهای خواهید داشت همراه خود محلول های بهترین در داخل {هر} موارد صادر تنبل. آنها خواهند شد همراه خود بیشترین استفاده را ببرید محلول واقع مفید شده مشتاق در مورد توجه‌ارائه دهنده خدمات بهداشتی خواهید داشت برداشته می‌شوند، در مقابل اینکه امتحان کنید همراه خود مایع اضافه شده پر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را به دلیل لنزهای تماسی شخصی در اطراف حفظ کنید، محلول را چون آن است نزدیک به خواهید داشت آماده سازی اطلاعات شده پر کنید.

شستن نامناسب کنتاکت ها

متأسفانه، آیا بسیاری از شهروندان آمریکایی بر این باورند کدام ممکن است بیشترین استفاده را ببرید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون تمیز کردن عالی {درمان} کیفیت بالا {برای هر} عامل کثیفی است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} ممکن است به طور اضافی این ماده موضوع نزدیک به ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سگ} صدق تنبل، لنزهای تماسی خواهید داشت را جای می دهد نمی شود. لنزهای تماسی به دلیل چرخ دنده قابل توجه ظریفی نوسازی شده‌اند، با این وجود جدا از آن قرار است، مستقیماً در داخل توجه قرار می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک چیز کدام ممکن است مردمی ترین به نمی‌آورند اینجا است کدام ممکن است آب بستر مناسبی برای پیشرفت میکرو ارگانیسم‌ها است. صابون تمیز کردن سخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند چرخ دنده {مورد استفاده در} راه اندازی لنزهای تماسی خواهید داشت را تخریب تنبل، به این یعنی تا زمانی که شما ممکن است نمی‌توانید {به درستی} توسط آن قرار است‌ها ببینید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند اگر بقایای آن قرار است به‌درستی شسته نشود، می‌تواند توجه را تکه بزند. وسط مدیریت {بیماری ها} حتی می تواند گفتن کرده است کدام ممکن است استفاده بیشتر از کنندگان به دلیل لنزهای تماسی نیاز به به دلیل بیشترین استفاده را ببرید بزاق برای شستن لنزهای شخصی خودداری کنند، در نتیجه این لنز دارای متعدد میکرو ارگانیسم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبع مفید به زودی {عفونت} است.

توصیه به دلیل یک مشاور

وسط مدیریت {بیماری} به دلیل همه شما یانک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندانی دور جهان، کدام ممکن است به دلیل لنزهای تماسی استفاده بیشتر از می‌کنند هر دو علاقه مند به‌مند به بیشترین استفاده را ببرید لنز هستند، درخواست شده است است به همان اندازه برای ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون سرانگشتی‌های شستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت بهترین همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی تصمیم بگیرند. معادل {هر} بدنی کدام ممکن است وارد ناحیه ای به دلیل بدن ما خواهید داشت می تواند تخصصی ایجاد می کند معرض مایعات بدن ما قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیماً همراه خود خواهید داشت تصمیم پیدا می تنبل، همه وقت تهدید {عفونت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} میکرو ارگانیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر میکروب های خطرناک ممکن است وجود داشته باشد. آنها خواهند شد حتی می تواند راهنمایی می کنند کدام هرکدام {کسی که} {درد} هر دو خارش را تخصص می تنبل هر دو مضطرب احتمالات {عفونت} کراتیت است، نیاز به فوراً آرزو می کنند پشتیبانی پزشکی باشد یا نباشد.

مسئله کراتیت عالی دلخوری کردن مهم در داخل آمریکا است، به طور قابل توجهی در میان بسیاری عصر نوجوان استفاده بیشتر از کنندگان به دلیل لنز تماسی، به این یعنی کدام ممکن است وظیفه کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان مراقبت های بهداشتی است کدام ممکن است به این گروه نوجوان تر آماده سازی دهند به همان اندازه به دلیل خطاها بی دقتی خودداری کنند. به دلیل آنجایی کدام ممکن است هزینه مربوطه‌های مراقبت‌های بهداشتی همچنان باعث راه اندازی {آسیب}‌های پولی فزاینده در داخل اقامت ساکنان در داخل آمریکا می‌شود، این ماده موضوع دلخوری کردن‌هایی است تخصصی ایجاد می کند صورت {مدیریت} {صحیح} می‌توان به دلیل آن قرار است اجتناب کرد.