{علائم} عدم وجود امگا 3 در داخل توجه {چیست}؟


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی بردژنراسیون ماکولا تکیه کن به سن عالی {بیماری} چشمی است کدام ممکن است همراه خود عدم وجود اسیدهای چرب امگا 3 در کنار است.

دژنراسیون ماکولا، هر دو دژنراسیون ماکولا، عالی {بیماری} شایع پزشکی است کدام ممکن است باند بزرگی به دلیل 40 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگتر را تحمل تاثیر مکان ها. دژنراسیون ماکولا ناحیه ای در داخل شبکیه است کدام ممکن است احتمالاً ممکن است نتیجه در به دلیل کف دست ارائه تخیل و پیش بینی مرکزی شود.

بررسی اجمالی 9 پیدا کردن روی 90000 نفر تأیید شد کدام ممکن است برنامه کاهش وزن غنی به دلیل اسیدهای چرب امگا 3 همراه خود به کاهش 38 درصدی تهدید ابتلا به دژنراسیون ماکولا {مرتبط} همراه خود سن شرح داده می شود.

اسیدهای چرب امگا 3 به دلیل چربی ها های قبلی غیر اشباع اجباری هستند در نتیجه بدن ما ما {نمی تواند} قرار است به آنها بروند را تأمین تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به قرار است به آنها بروند را به دلیل برنامه کاهش وزن بدست آمده تنبل.

بسیاری از اینها {چربی ها} تا حد زیادی در داخل ماهی های چرب کشف شد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید زیادی برای بهزیستی دارند کدام ممکن است به آن قرار است چربی ها های سودمند نیز می گویند.

ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA)، دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید آلفا لینولنیک (ALA) اشکال از مهمترین اسیدهای چرب امگا 3 هستند.

ماهی های چرب شبیه سالمون، قزل آلا، شاه ماهی، ساردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن ماهی، به دلیل جمله روغن کبد ماهی، سرشار به دلیل EPA را انتخاب کنید و انتخاب کنید DHA هستند.

ALA در داخل چربی ها های غذاهای طبیعی شبیه مغزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه ها کشف شد می تواند. گردو منبع مفید خوبی به دلیل این ماده مغذی است.

دژنراسیون ماکولا تکیه کن به سن یکی در همه علل مهمترین به دلیل کف دست ارائه تخیل و پیش بینی است کدام ممکن است در دسترس به سه میلیون نفر در داخل آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 600000 نفر در داخل بریتانیا را تحمل تاثیر مکان ها.

{علائم} مقدماتی دژنراسیون ماکولا شامل می شود تاری هر دو تاری میدان دید، مسئله در داخل مطالعه، هر دو مسئله در داخل دیدن جزئیاتی شبیه تجزیه و تحلیل چهره هر دو تماشای {تلویزیون} است.

این تحقیق نمایشگاه ها کدام ممکن است مصرف کردن عالی هر دو قبلی وعده ماهی در داخل هفته تهدید ابتلا به دژنراسیون ماکولا تکیه کن به سن را به همان اندازه 42 شانس به کاهش می دهد.

کشف کردن نحوه انجام اسیدهای چرب اجباری امگا 3 در داخل برنامه کاهش وزن احتمالاً ممکن است در داخل {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل مسائل مختلف {مفید} باشد یا نباشد.

به آموزش داده شده است محققان، DHA به تذکر مهم مهمترین است در نتیجه مولکول های علامت دهی به تماس گرفتن دوکوسانوئید را تأمین می تنبل.

دوکوسانوئیدها می توانند همراه خود مدیریت ژن های خاصی در داخل ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبکیه به دلیل سلول های عصبی سپر کنند. علاوه بر این این، DHA شیفته کبد در داخل گیرنده های نوری، فرم سلول در داخل شبکیه توجه کدام ممکن است به آفتاب {پاسخ} می دهد، هدفمند می تواند. دژنراسیون شبکیه، به دلیل جمله دژنراسیون ماکولا، روزی اتفاق می افتد کدام ممکن است گیرنده های نوری {نمی توانند} DHA رضایت بخش بدست آمده کنند.

هنگامی کدام ممکن است ژن مدیریت کننده گرفتن DHA خاموش می تواند، گیرنده های آفتاب می میرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش در داخل اسیدهای آمینه {در این} سلول ها نتیجه در مسائل چشمی می تواند منجر به به دلیل کف دست ارائه تخیل و پیش بینی می تواند کدام ممکن است شناخته شده به عنوان رتینیت پیگمانتوزا شناخته می تواند.

منبع مفید: سلامت نیوز