علل سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی + راهی که در آن رفع های پیشنهادی


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی برممکن است داشته باشید به {تازگی} منصفانه غذای خوش ذوق را تمام کرده اید کدام ممکن است راه اندازی می تواند باشد: سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی! {اینها} ممکن است به طور اضافی معمولاً سرفه های عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریبی نباشند، با این وجود معمولاً بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن ممکن است داشته باشید را شگفت زده می کنند.

سرفه کردن گاه به گاه خالص است، اما چه زمانی بعد به دلیل مصرف کردن وعده های غذایی متوجه از حداکثر کدام ممکن است نه زیاد سرفه می کنید، ممکن است به طور اضافی مسئله بهزیستی داشته باشید.

سرفه معمولاً سیگنال ای به دلیل مسائل است. بدن ما به تحریک گلو همراه خود سرفه {پاسخ} می دهد. به همین دلیل سالم تر است سرفه را همراه خود یافتن علل اساس ای {درمان} کنید.

واقعا چرا بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن سرفه می کنید؟

پاکسازی سیستم تنفسی به دلیل محرک ها

سرفه واکنشی است کدام ممکن است روزی اتفاق می افتد کدام ممکن است بدن ما ممکن است بخواهید بیرون از در راندن محرک ها به دلیل مجاری تنفسی را واقعاً احساس می تنبل. به عنوان تصویر، اگر ذرات وعده های غذایی هر دو بلغم در داخل گلو باقی نگه دارد، بدن ما راه اندازی به سرفه می تنبل به همان اندازه این چیزها نامطلوب را به دلیل سیستم تنفسی بیرون تنبل.

اشکال از خاصی به دلیل وعده های غذایی مربوط به لبنیات می توانند بعد به دلیل مصرف کردن وعده های غذایی باعث راه اندازی خلط شوند. تعدادی از اشخاص حقیقی برای استفاده از، چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خامه حساسیت دارند.

{در این} اشخاص حقیقی، بدن ما تأمین بلغمی را بهبود می دهد کدام ممکن است باعث سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی می تواند باشد. {در این} صورت پرهیز به دلیل لبنیات احتمالاً ممکن است به مدیریت سرفه پشتیبانی تنبل

به طور کلی، می توانید همراه خود تنظیم برنامه غذایی، عادات غذایی هر دو دوپینگ به دلیل سرفه جلوگیری از جنگ کنید.

یکی از بهترین راه ها رفع اینجا است کدام ممکن است همراه خود قابل توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل ارائه دهنده خدمات بهداشتی ، سپس می توانید تنظیمات اجباری را در داخل راحت مسکن شخصی راه اندازی کنید به همان اندازه به دلیل شر کار کردن اساسی سرفه پس به دلیل صرف وعده های غذایی خلاص شوید.

طلسم سرفه در برابر این سرفه مداوم

کل شما آب هر دو وعده های غذایی در داخل گلو دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه می کنند. این باعث سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر می تواند باشد، با این وجود روزی کدام ممکن است گلو پاک می تواند باشد، سرفه به دلیل بین {می رود}. با این وجود {پریدن} وعده های غذایی هر دو آب در داخل گلو اتفاقی معمولاً نیست که به طور منظم {اتفاق بیفتد}، اما چه زمانی معمولاً برای ممکن است داشته باشید در حال وقوع است، نیاز به برای اطمینان از دلیل پشت به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنید.

اگر سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن رخ دهد، ممکن است به طور اضافی سیگنال مسئله یکی دیگر باشد یا نباشد. به همین دلیل قابل توجه خواهد بود کدام ممکن است بدانید چه روزی نیاز به سرفه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد بدانید چه غذاهایی باعث سرفه ممکن است داشته باشید می شوند.

علل شایع سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن

{عفونت}‌های تنفسی: سرفه منصفانه علامت شایع {مرتبط} همراه خود {عفونت} سیستم تنفسی فوقانی است تخصصی ایجاد می کند تأثیر احتقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشحات سوراخ بینی راه اندازی می‌شود. وعده های غذایی مصرف کردن احتمالاً ممکن است گلودرد را تحمل تاثیر قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث سرفه شود به همان اندازه راهی که در آن اثیری ممکن است داشته باشید پاک شود.

آسم برونش: این عارضه مداوم احتمالاً ممکن است ریه ها را تحمل تاثیر قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً باعث سفتی در داخل کابینت سینه، عطسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه می تواند باشد. تعدادی از اشخاص حقیقی پس به دلیل مصرف کردن منصفانه سری غذاهای محرک اصولاً آسیب پذیر حمله ها آسم برونش هستند. سولفیت ها منصفانه محرک رایج {در این} اشخاص حقیقی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در داخل آبجو، میوه های خشک، نوشابه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز ترشی کشف شد می شوند.

واکنش آلرژیک غذایی: یکی در میان {علائم} واکنش آلرژیک غذایی سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن است. این پاسخ معمولاً حدود 2 ساعت پس به دلیل صرف وعده های غذایی اتفاق می افتد. پاسخ های آلرژیک از حداکثر احتمالاً ممکن است نتیجه در سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطسه شود کدام ممکن است احتمالاً ممکن است کشنده ای باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث آنافیلاکسی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید {درمان} سریع دارد.

رفلاکس اسید: هنگامی کدام ممکن است اسید شکم به مری نخست {می رود}، احتمالاً ممکن است گلو را تحریک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در سرفه شود. خواهد شد نیاز دارند {علائم} اکنون نیست سرفه، مربوط به سبک تلخ در داخل دهان، گلودرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش بالا دل باشید.

{بیماری} ریفلاکس شکم به مری (GERD): GERD تعیین کنید شدیدتری به دلیل اختلال ریفلاکس اسید است. اگر بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن سرفه مداوم دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقی {نمی کند} چه می خورید، احتمالاً کم کم ریفلاکس هستید.

رفلاکس گلو-حنجره (LPR): این عارضه روزی اتفاق می افتد کدام ممکن است اسید شکم به حدی نخست {می رود} کدام ممکن است به سوراخ بینی هر دو گلو می رسد. بعضی از اینها به دلیل {بیماری} ریفلاکس شکم منصفانه {بیماری} خاموش است، به این یعنی کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی صدای سخت داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به گلوی شخصی را برازنده کنید، با این وجود {علائم} یکی دیگر به دلیل رفلاکس اسید شکم ندارید.

دیسفاژی: دیسفاژی معمولاً همراه خود مسائل یکی دیگر در کنار است کدام ممکن است بر انجام بلع {تأثیر} می گذارد. {در این} {بیماری} بدن ما برای رساندن وعده های غذایی به دلیل دهان به شکم به دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بیشتری می خواهد کدام ممکن است بلع را مسئله می تنبل. در داخل نتیجه نهایی ممکن است به طور اضافی هنگام بلعیدن واقعاً احساس خس خس سینه هر دو سرفه کنید.

لارنژیت مداوم: لارنژیت در داخل تأثیر تحریک تارهای صوتی راه اندازی می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ممکن است صدا را نوک تیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلع آن قرار است سخت تنبل. کل شما این {علائم} باعث سرفه خشک مکرر می تواند باشد. پیشگیری مهم توقف سرفه لارنژیت مداوم است

تنظیم برنامه غذایی جلوگیری از سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن

اگر بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن نه زیاد سرفه می کنید، نیاز به تغییراتی در داخل برنامه غذایی شخصی راه اندازی کنید به همان اندازه {علائم} را به کاهش دهید:

غذاهای پرخطر نخورید

اشکال از خاصی به دلیل وعده های غذایی مربوط به لبنیات می توانند بعد به دلیل مصرف کردن وعده های غذایی باعث راه اندازی خلط شوند. تعدادی از اشخاص حقیقی برای استفاده از، چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خامه حساسیت دارند. {در این} اشخاص حقیقی، بدن ما تأمین بلغمی را بهبود می دهد کدام ممکن است باعث سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی می تواند باشد. {در این} صورت پرهیز به دلیل لبنیات احتمالاً ممکن است به مدیریت سرفه پشتیبانی تنبل.

غذاهای پرخطر نخورید

ادویه ها می توانند باعث ریفلاکس شوند، به همین دلیل پس به دلیل مصرف کردن غذاهای پرخطر اصولاً سرفه خواهید کرد. ادویه هایی کدام ممکن است معمولا باعث سرفه می شوند فلفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس پرخطر هستند.

اگر برای ممکن است داشته باشید تجزیه و تحلیل دانش شد کدام ممکن است ریفلاکس هر دو {بیماری} ریفلاکس شکم به مری دارید، نیاز به قابل توصیه های ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی را دنبال کنید به همان اندازه به همان اندازه حد فرصت به دلیل خوردن غذاهایی کدام ممکن است باعث این مسائل می شوند اجتناب کنید. خواهد شد در داخل صورت تجویز درمان ارائه دهنده خدمات بهداشتی حتما آن قرار است را خوردن کنید.

مرکبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید استیک نخورید

تعدادی از اقلام می توانند باعث سرفه شوند. به {علائم} شخصی پس به دلیل خوردن مرکبات مربوط به لیمو، پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریپ فروت کلمه کنید. اسید استیک در دسترس در داخل سرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک احتمالاً ممکن است {علائم} مشابهی راه اندازی تنبل.

عادات غذایی

ممکن است داشته باشید می توانید همراه خود تنظیم عادات غذایی شخصی، سرفه بعد به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن را به کاهش دهید:

. پرخوری احتمالاً ممکن است تهدید رفلاکس اسید را بهبود دهد، به همین دلیل نیاز به {مقدار} غذایی کدام ممکن است می خورید را مدیریت کنید.

. آهسته وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به دلیل قورت ارائه وعده های غذایی را فقط بجوید.

. بنشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حالت درازکش وعده های غذایی نخورید.

. بین وعده های غذایی جرعه های شدید کودک نوپا آب بنوشید.

. چیزهایی را کدام ممکن است به دلیل این استراتژی آموختید مشاهده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید چه غذاهایی را بعد به دلیل مصرف کردن سرفه می کنید.

. وقتی سرفه راه اندازی به سرفه کرد یک چیز نخورید.

. داروهایی را کدام ممکن است ارائه دهنده خدمات بهداشتی برای {درمان} آسم برونش هر دو رفلاکس اسید تجویز کرده است خوردن کنید.

در موضوع سرفه مداوم همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی صحبت کنید

چون آن است می بینید، اجزا متعددی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است احتمالاً ممکن است باعث سرفه بعد به دلیل مصرف کردن وعده های غذایی شود. آیا بسیاری از این اجزا به سادگی قابل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} هستند. برای ایجاد دلیل پشت اساسی سرفه نیاز به همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشاوره گرفتن از کنید.

منبع مفید: Ebian