علی برگسته بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید کننده سینما درگذشت


علی بازگشت بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید کننده پیشکسوت سینمای ایران بامداد در لحظه 4 فروردین 1401 دار فانی را وداع اظهار داشت.

به گزارش خبرنگار صبا سینما علی بارز این بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید کننده سینما، صبح در لحظه {پنجم} فروردین 1401 در داخل سن 79 سالگی دار فانی را وداع اظهار داشت.

بابک برگسته فرزند این سوار همراه خود تخلیه این خبر در داخل صفحه وب اینستاگرام شخصی به همین دلیل درگذشت این سوار خبر داد.

به همین دلیل جمله آثار «را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا خانم را آفرید»، «کلید گل عصر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تجزیه و تحلیل در داخل جزیره» به همین دلیل جمله آثاری است کدام ممکن است شیفته نمایندگی یاد علی برجستاه شناخته شده به عنوان محصول تأمین شده است.

علی برگستی حتی می تواند در داخل آثاری چون «شور {عشق}»، «شیرهای نوجوان»، «کلید گل عصر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ..

صبا درگذشت این سوار را به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله مبتکر صمیمانه آسایش می گوید.

انتهای پیام/