غیر معمول طالب‌زاده درگذشت | خبرگزاری صبا


غیر معمول طالب‌زاده مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} در این زمان 9 اردیبهشت ماه پس به همین دلیل {مدتی} تحمل {بیماری} دار فانی را وداع اظهار داشت.

به گزارش خبرنگار رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} خبرگزاری صبا، غیر معمول طالب‌زاده مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} در این زمان ۹ اردیبهشت ماه درگذشت.

محمد خزاعی رییس گروه سینمایی همراه خود گفتن این خبر نوشت: «به تماس گرفتن خدای شهدا
غیر معمول طالب زاده شهادتت مبارک

سلامتی
برادر بزرگوار
سلامتی رفیق
سلامتی شفیق
سلامتی شهید
سلامتی برتو‌ زمانی کدام ممکن است بدنیا امدی، زمانی کدام ممکن است زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ احتمالاً انجام دادی وروزی ماه خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوران رحمت کبریاییش مشتاقانه بسوی معبود پر کشیدی
اقا غیر معمول چه موثر رایحه ای کدام ممکن است به همین دلیل سید شهیدمان اقا مرتضی اوینی گران قیمت را به امانت خریدی،پاس داشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا در داخل ملکوت به رفیقت همراه خود سربلندی ادا می کنی
غیر معمول جان بايد نصب شده احتمالاً انجام دادی کدام ممکن است جهاد در داخل فرهنگ سازی درگیری لطیف چه بسا دشوارتر ومظلومانه تر به همین دلیل {جنگیدن} در داخل میادین اتش وخون است.
چه موثر نماد دادی کدام ممکن است جهاد همراه خود سرمایه گرانسنگ ابرو {گذاشتن} در داخل میدان واز ملامت‌ها وزخم زبانها نهراسیدن خیلی کمتر به همین دلیل مبایعه نامه همراه خود نابودی سرخ معمولاً نیست
غیر معمول جان بايد هم بسان مرتضی نماد دادی حیاط پشتی مبایعه نامه معامله بسته معمولاً نیست
به ساده بصیرت نیاز دارد وهمت
حالا کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوینده خنجر وشقایق ذر بزم بهشتیان همدیگر را در داخل اغوش گرفته اند
در داخل روزهای پایانی ماه رحمت خدا همراه خود ملایکی عصر قدر نزول کردند در کنار شدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اسمان پر گشودی
غیر معمول جان مبایعه نامه مبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوارایت
اگر چه سوگت رفقایت نالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیرانند
..کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران»

او می رود ۷ اردیبهشت ماه ناشی از تحریک کردن {بیماری} ار نه در داخل بیمارستان خاتم بستری شده بود.

خبرگزاری صبا درگذشت این باهوش را به خانوار او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مبتکر ملت آسایش می‌گوید.

انتهای پیام/