فیبر غذایی موجود در روده به جلوگیری از حساسیت پوستی کمک می کند


بر اساس گزارش ها جام جم آنلایناین مطالعه به طور بالقوه می تواند منجر به درمان های جدیدی برای پیشگیری یا درمان آلرژی شود.

پروفسور بن مارسلند، سرپرست تحقیقات دانشگاه موناش استرالیا می گوید: تخمیر باکتریایی در روده توسط باکتری ها و تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه (SCFAs) پس از تخمیر، به ویژه بوتیرات، موش ها را از درماتیت آتوپیک محافظت کرده است. . »

اگرچه به خوبی ثابت شده است که میکروبیوم روده سیستم ایمنی را تشکیل می دهد، تأثیر آن بر روی پوست کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.

پروفسور مارسلند گفت: “کار قبلی گروه ما بر فواید سلامتی SCFAs در روده و همچنین در سایر زمینه ها مانند ریه ها و سیستم قلبی عروقی متمرکز شده است.” ما می خواستیم بدانیم که آیا این فرآیند می تواند به پوست سرایت کند یا خیر.

محققان به موش ها با رژیم غذایی حاوی فیبر تخمیر شده تغذیه کردند یا SCFA خالص شده را به آنها دادند.

پروفسور مارسلند گفت: “این روش عمیقاً در برابر التهاب پوستی آلرژیک محافظت می کند.”

آنها ایزوتوپ های بوتیرات را برچسب زدند و آن را در بدن ردیابی کردند. تنها چند دقیقه طول کشید تا به پوست برسد، متابولیسم کراتینوسیت ها را افزایش داده و آنها را بالغ کند و اجزای ساختاری کلیدی مورد نیاز برای یک سد پوستی سالم را تولید کند.

وی گفت: در نتیجه سد پوستی در برابر عوامل حساسیت زا که به طور معمول به سد پوستی نفوذ کرده، سیستم ایمنی بدن را فعال کرده و در این مدل ها باعث واکنش آلرژیک می شوند، تقویت شده است.

به نظر می رسد که سیستم ایمنی یک مانع پوستی ثانویه برای این عملکرد بوده است.

بهبود فعال سد پوستی می تواند یک اثر محافظتی در برابر تأثیرات محیطی که باعث ایجاد آلرژی و احتمالاً سایر بیماری های پوستی ناشی از یک سد پوستی آسیب دیده یا ضعیف می شود، داشته باشد.

مارسلند گفت: SCFA را می توان به صورت خوراکی یا مستقیم روی پوست به شکل کرم تجویز کرد.

منبع: مهر