فیفا دانستن درباره عملکرد های توپ جام بین المللی 2022 منطقی سازی داد


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتفیفا توپ مناسب جام بین المللی قطر را در نهایت امسال فراهم کردن کرد. این توپ ایجاد آدیداس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جام بین المللی مورد استفاده بیشتر از قرار خواهد گرفت.

توپ مناسب جام بین المللی 2022 قطر “بازدید” عنوان دارد. این عنوان کدام ممکن است به «بازدید» تفسیر می کند می‌شود، شیفته فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه اقتصادی آن خواهد شد آدیداس پیش به همین دلیل قرعه‌کشی مرحله گروهی روز جمعه فاش شد.

فیفا نوشت: این توپ نماد دهنده خوب {فوتبال} پرسرعت خواهد بود، احتمالا در نتیجه {سریعتر} به همین دلیل {هر} توپ یکی دیگر در داخل گذشته تاریخی مسابقه اعتصاب می کند.

تا به امروز 29 گروه به جام بین المللی راهی که در آن یافته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه گروه نه به رقبا های شخصی شکسته نشده خواهند داد.

قرعه کشی این رقبا ها روز جمعه ساعت 19:30 به وقت ایران برگزار می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های برگزیده شده به همین دلیل جمله ایران رقبای شخصی را خواهند محبوبیت.

منبع مفید: ایسنا