فیلمی که شما اینگونه تخریب می کنید یکی از دستاوردهای مهم فرهنگی انقلاب است


سکه معمولی امروزه به سینماها و کارگردانان حمله می کند و آنها را نابود می کند. سینمای امروز ایران که با خیال راحت می توان آن را دستاورد انقلاب اسلامی دانست.

خبرگزاری صبا – نگمه دانش آشتیانی: هفته ای نیست که هیچ کس یا فردی دلیلی برای حمله و توهین به سینمای ایران و دست اندرکاران آن پیدا نکند. یکی آنها را دو رو می نامد و همه آنها را متجاوز یا مورد تهاجم می داند و دیگری کلمه سلبریتی را به سر می زند. تا زمانی که اوضاع آرام نشود، دیگران از تشکیل معافیت از مالیات فعالیت های فرهنگی و البته نسبت دادن معافیت از مالیات فعالیت های فرهنگی به هنرمندان غافل نخواهند شد.

از سوی دیگر، تا زمانی که درگیری فروکش کند، حمله جدیدی به سینمای ایران آغاز می شود. شرکت در جشنواره موضوع بحث می شود نه اینکه شرکت موضوع بحث شود. هر حرکت سینما زیر میکروسکوپ انجام می شود و به بدترین شکل با آن برخورد می شود. این اتفاق به قدری جسورانه و تکراری شده است که به نظر می رسد جریان سعی دارد سینما و کارگردانان را در مقابل مردم قرار دهد و یکی از ابزارهای آن این است که تا زمانی که کارگردان اعتراض نکند، پرونده تابعیت او در کشور دیگری بررسی می شود و در جای دیگر. ساکت است

اما این بار تصویری پرتنش و پر از سینمای ایران است در حالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و بیش از چهار دهه بعد به جرات می توان گفت سینمای امروز ما بیش از سایر هنرها نتیجه سیاست جمهوری است. . این هنر اسلامی و سایر هنرها ارتباط مستقل تری با انقلاب داشت و رهبران سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی بیشتر بر روی هنرها تمرکز کردند، کارگردانی و فیلم نوشتند. ضمن اینکه بیشتر بودجه ای که صرف هنر می شود در همین حوزه سینماست. سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و دولتی بیش از هنرهای دیگر مانند هنرهای زیبا، موسیقی و تئاتر در عرصه سینما فعالیت می کنند و این هنر به قدری برای زنان و مردان در عرصه سیاست اهمیت داشته که انتخابات ریاست جمهوری بارها مورد رصد قرار گرفته است. است؛ از ساخت فیلم های تبلیغاتی توسط نامزدهای پیشنهادی سینماگران تا وعده حذف مهر سینما در مناظره های انتخاباتی نامزدها.

حال نگارنده با جریانات و افرادی هدفمند صحبت می کند که آگاهانه و ناخودآگاه ریشه سینمای ایران را بریده اند و سینما و کارگردانان را بدنام می کنند و همه فعالان این عرصه را فاسد و منافق نشان می دهند و روز به روز آن را تخریب می کنند، اصل را از بین می برید. یکی از دستاوردهای مهم فرهنگی جمهوری اسلامی؛ سینما که بیش از هر هنر دیگری نماینده جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود.

سینمای قبل از انقلاب به جز چند جریان جدید که فرصت ظهور پیدا نکرد، درگیر «فیلم فارسی» بود که بارها مورد انتقاد قرار گرفت. ارزش های آنها

و در نهایت اگر بخواهیم بگوییم شاخص ترین هنری که در این چهار دهه در ایران شکل گرفته است، پاسخ بی چون و چرا «سینما» است و حالا باید کسانی را دید که با سینما، با ادبیات، یعنی هر روز سر و کار دارند. تیزتر از دیروز هدفشان چیست و آیا می توان به انقلابیون واقعی اجازه داد تا دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی را از این طریق نابود کنند؟

انتهای پیام/