فینال آمار “Verdammeter” به دلیل کل شما گیری کرونا (+ جدول)


بر ایده تجربیات جام جم تحت وببر ایده آمار مناسب اپیدمی کرونا، انواع کل شما قربانیان به کووید 19 در این کره خاکی به 481 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 270 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 392 نفر رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 146 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 27 نفر بر تأثیر این {بیماری} جان شخصی را به دلیل انگشت دانش اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 415 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 389 نفر نیز جان شخصی را به دلیل انگشت دانش اند. 1993 ناخوشایند تا به امروز {بهبود یافته} است.

ایالات متحده آمریکا همراه خود بیش به دلیل 81.6 میلیون مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 1،000،000 مبتلا همچنان در داخل صدر لیست قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند همراه خود بیش به دلیل 43 میلیون مورد پس به دلیل ایالات متحده آمریکا در داخل رتبه دوم جهان قرار دارد.

انواع قربانیان به ویروس کرونا در داخل برزیل به دلیل مرز 29.8 میلیون نفر تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} سومین ملت جهان آن را به راه اساساً بیشترین انواع قربانیان است.

در داخل عین جاری، برزیل همراه خود 19 مبتلا پس به دلیل ایالات متحده آمریکا آمریکا، همراه خود بیش به دلیل 658000 کشته، دومین مبتلا کویتی همراه خود 19 مبتلا در این کره خاکی است.

انواع کل شما قربانیان کرونا در داخل آمریکا به 1،000،000 نفر در دسترس می تواند

پس به دلیل آن قرار است، هند همراه خود بیش به دلیل 521 هزار مبتلا، سومین ملت جهان آن را به راه انواع از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای عروق کرونر است.

خواهد شد در داخل اروپا، روسیه همراه خود 367 هزار نفر فوتی، {در حال حاضر} اساساً بیشترین از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به عروق کرونر را در داخل بین کشورهای قلمرو دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین ملت جهان همراه خود اساساً بیشترین میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به این {بیماری} است.

فرانسه خواهد شد رکورد بیش به دلیل 24.9 میلیون مورد در داخل قاره بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین انواع اسبابک ها {بیماری} عروق کرونر مرکز در این کره خاکی را سند کرده است.

نرم افزار جایگزین کردن کل شما گیری کرونا

بر ایده جدول {به روز} شده در داخل پایگاه جهان، انواع مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان این {بیماری} در داخل ده کشوری کدام ممکن است اساساً بیشترین آمار را به همان اندازه درست در این لحظه صبح درست در این لحظه (یکشنبه 16 فروردین 1401) به سند رسانده اند، بر ایده گزارش های مناسب (یکشنبه 18 فروردین 1390) ، 1401):


# عنوان ملت انواع کل شما مبتلایان مجموع قربانیان
1 ایالات متحده آمریکا آمریکا 81،، 1,003,4254
24 هندوستان 43,019,4543 521,0344
3 برزیل 29،، 658,8124
۴ فرانسه 24،، 141,6314
54 پادشاهی متحد 20,691,1234 144، 454
6 آلمان 20.0.0 128,7574
74 روسیه 17،، 367,013
8 بوقلمون ۴،، 67734
94 ایتالیا 14، 304، 1114 1587004
10 کره جنوبی 11،، 14,894

کره جنوبی اولیه ملت در داخل شرق آسیا در داخل لیست 10 ملت {آلوده} است

بر ایده آمار فوق، کره جنوبی اولیه ملت در داخل شرق آسیا است کدام ممکن است به لیست 10 ملت اول جدول همراه خود اساساً بیشترین انواع آشفته به دلیل ابتدای شیوع این {بیماری} پیوسته است.

بر ایده آمار فوق، پس به دلیل آمریکا، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل تا به امروز در داخل کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه، ترکیه، ایتالیا، کره جنوبی، اسپانیا، آرژانتین، ویتنام، هلند، ایران، ژاپن، کلمبیا، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان قرار دارند. . مکزیک، اوکراین، استرالیا، مالزی، اسرائیل، جمهوری چک، بلژیک، آفریقای جنوبی، اتریش، فیلیپین، پرو، پرتغال، تایلند، شیلی، کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیس بیش به دلیل سه میلیون مورد سند شده دارند.

هزینه ابتلا به {بیماری} کووید-۱۹ کدام ممکن است تا به امروز به ۲۲۵ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو دور جهان، سرایت کرده است، همچنان در داخل جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {بیماری} همچنان دور جهان، مبتلا می‌گیرد.

منبع مفید: ایسنا