قالیباف قول داد به حواشی دیدار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان بپردازد


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنتمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در داخل توییتی در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت: عادات غیرمنطقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین آمیز در داخل مواجهه همراه خود یک زن خوب کدام ممکن است قابل انتساب به نقص اجرایی بود، باعث {پشیمانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاثر شدن ایده ها عادی شد.

وی افزود: به گروه امور داخل موظف شده است کدام ممکن است همراه خود این سوء {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید احضار مسئولان خاطی سریعاً برخورد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای احقاق حقوق خانمها شریف فراهم تنبل.