قتل پسر یک کشتی گیر در نزاع مستی


گزارش جام جم آنلاین تحقیقات جنایی این پرونده هفتم سال گذشته با گزارش قتل مرد جوانی به نام امیرحسین در امیرآباد ورامین آغاز شد. با حضور این گروه جنایتکار در بیمارستان مشخص شد که امیرحسین بر اثر دو ضربه چاقو به سر و خونریزی شدید جان خود را از دست داده است.

پدر متوفی در تحقیقات به ماموران گفت: پسرم کشتی گردان بود و در یک شرکت ساختمانی کار می کرد. برادر صاحب شرکت با امیرحسین دعوا کرده و چندین بار با او درگیر شده بود.

مظنون پرونده به نام حمید دو هفته بعد تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. وی در تحقیقات به قتل اعتراف کرد و گفت: زمانی که به شرکت برادرم رفتم چند بار با امیرحسین دعوا کردم. آخرین باری که او را سرزنش کردم، او شرکت را ترک کرد. آن روز مست بودم و حالت عادی نداشتم. برای همین به خانه پدری امیرحسین رفتم تا به او هدیه بدهم. آنجا با هم دعوا کردیم و با چاقویی که همراهم بود او را زدم. قصد کشتن و لگد به پایش را نداشتم.

پس از اعتراف مرد جوان و تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران و حمید به شعبه دهم منتقل شد. در ابتدای این دیدار پدر و مادر امیرحسین خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند. سپس متهم برخاست و گفت: آن روز مست بودم و عادی نبودم. به همین دلیل است که من خیلی از داستان را به یاد نمی آورم. حتی نمی دانم کی با امیرحسین تماس گرفتم. من و امیرحسین با هم دوست بودیم. پزشکی قانونی اعلام کرد که امیرحسین یک بار از ناحیه سر و یک بار از ناحیه پا مورد اصابت قرار گرفته است. من آن روز یک چاقو داشتم. شاید با کسی درگیر شده و چاقو خورده است.
پس از دفاعیات متهم و وکیل وی، قضات برای تصمیم گیری وارد دادگاه شدند.