قلب تیمسار کرمانشاه به درد آمد!


حسام الدین شیخ – روزنامه نگار: ما در روزگاری زندگی می کنیم که به همه جای شهرها نگاه می کنی و در نهایت حکومتی را می بینی که فقط به مردم و البته آینده آسیب رسانده است، اکنون شاهد ویرانه های مدیران گذشته است، تصورش را فقط در بخش توسعه یک فرودگاه است که فقط می توان آن را از زبان یک فرمانده بیان کرد، نه نمایندگان قدیمی که مدت هاست در مورد وضعیت مردم و شهرشان سوال نکرده اند!

به گفته نگارنده، آنچه در رفتار مدیریتی باخمن با امیر مقدم احساس می شود، هنر فرماندهی نیروهای رها شده برای وادار کردن مدیران به انجام کار است! من از دیدن صحنه های ناامیدی رهبران ضعیفی که به دستور فرمانده عقب مانده و مجبور به این کار شده اند بسیار خوشحالم!

این روزها خبرهای امیدوارکننده ای از استانداری کرمانشاه به گوش می رسد که نتیجه آن را در ماه های آینده باید دید که با وجود اینکه کرمانشاه استانی مرزی است اما در صورت صحت می تواند به رشد اقتصادی گسترده ای مانند خراسان رضوی در مرز دست یابد. هدايت باشيد و نمايندگان و رهبران استان درست كار كنند!

آیا فقط یک سوال وجود دارد که نمایندگان استان کرمانشاه نیز با مردم صحبت می کنند؟ به مردم هم گزارش می دهند؟ مشکلات مردم را هم حل می کنند؟

بازدید: 11