ما تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است به ایران سلاح هسته ای ندهیم


بر ایده تجربیات جام جم اینترنتآنتونی بلینکن روز یکشنبه در داخل نشست خبری مشترک همراه خود نخست وزیر اسرائیل ذکر شد: همین الان ماده موضوع روال سازی روابط همراه خود اسرائیل به حداقل یک امر روال دوباره کاری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {هر} کاری به همین دلیل دستمان بر می آید برای انواع روابط سایر مکان های بین المللی همراه خود اسرائیل مشارکت در می دهیم.

وی با بیرون اشاره دارد به جنایات رژیم صهیونیستی در داخل کشتار جوانان همراه خود دفن خون صدها فلسطینی به همین دلیل جمله دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، مدعی شد کدام ممکن است کشورش به بهبود پشتیبانی‌های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به همین دلیل فاز شخصی در داخل فلسطین پشتیبانی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر می‌تنبل به همان اندازه {در این} ماه استراحت شخصی را نگه داشتن تنبل. رمضان. این قلمرو غالب است.

وی ذکر شد: ما در داخل حمایت به همین دلیل فاجعه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه همراه خود اروپا متحد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف افراد اوکراین هستیم.

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی خواهد شد همراه خود تکرار ادعاهای زودتر این رژیم علیه جمهوری اسلامی ذکر شد: {اجازه} نمی دهیم ایران سلاح هسته ای داشته باشد یا نباشد.

یایر لاپید در داخل کنوانسیون مطبوعاتی مشترک همراه خود آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، تهدیدات اسرائیل برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی قلمرو، استفاده بیشتر از این رژیم به همین دلیل تن کلاهک هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم {اجازه} جهانیان به سپاه پاسداران ایران برای یکپارچه ورزش های تروریستی شخصی را نادیده گرفت.

وی ذکر شد: ما تمام دردسر شخصی را جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته ای مشارکت در خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همکاری همراه خود آمریکا برای دستیابی این عملکرد یکپارچه خواهیم داد.

وی مدعی شد کدام ممکن است سپاه پاسداران ایران یک شرکت تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الله لبنان یک شرکت نیابتی تروریستی است.

وزیر امور خارجه اسرائیل افزود: ما همراه خود واشنگتن نیز بر بالا مذاکرات هسته ای آمریکا همراه خود ایران اختلافاتی {داریم}، اما {هر} کاری کدام ممکن است بتوانیم برای توقف ابزار هسته ای ایران مشارکت در خواهیم داد.

لاپید مدعی شد کدام ممکن است سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان، انصارالله یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد اسلامی فلسطین همگی گروه های تروریستی هستند.

وزیر خارجه آمریکا شنبه عصر وارد سرزمین های اشغالی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به همراه خود نفتالی بنت نخست وزیر، یایر لاپید وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنی گانتز وزیر حفاظت اسرائیل دیدار تنبل.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در برابر این حمله ها یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد اوکراین علیه روسیه تنها واقعی مانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان آمریکا در داخل قلمرو را به همین دلیل بلند مدت نا دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی های آمریکا هراسان کرده اند. شهروندان آمریکایی نیز کلاس ها مشابهی برگزار می کنند به همان اندازه به متحدان شخصی در داخل قلمرو آرامش خاطر دهند کدام ممکن است حتی پس به همین دلیل دسترسی به هماهنگی هسته ای ممکن همراه خود ایران به حمایت شخصی یکپارچه خواهند داد.