ما {تلاش می کنیم} درگاه مراجعه به ریاض را باز نگه {داریم}


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لبنان به حرکت می برد {ظهر} درست در این لحظه جمعه تایید کرد کدام ممکن است پوشش بین المللی جمهوری اسلامی ایران آن را به راه استقلال سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پیگیری غرب ایمن است. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق

عبداللهیان به وب خبری المیادین اظهار داشت: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین رئیس جمهور. [سید ابراهیم] رئیس جمهور نگران دیپلماسی خوب، تعاملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری پرانرژی همراه خود همه شما مکان های بین المللی {بوده است}. قوانین پوشش بین المللی ما سفارشی است.»

وی اظهار داشت: کشورهای عربی فاز مهمی به همین دلیل جهان اسلام هستند. وی افزود: روابط همراه خود عربستان سعودی نیز سودمند نخواهد بود، اما ما پاسخگو برای آن قرار است نیستیم.

ما {تلاش می کنیم} درگاه مراجعه به ریاض را باز نگه {داریم}

وی در رابطه با اینکه تهران برای خیلی {پنجم} مذاکرات همراه خود ریاض کنار هم قرار دادن است، اظهار داشت: ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی همراه خود مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌هایی گذراندن هستند، اما ما تمام مشکل شخصی را برای باز حفظ اظهار داشت‌وگو مشارکت در خواهیم داد.

امیرعبداللهیان در رابطه با اینکه برخی رفتارهای متناقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب به همین دلیل سوی عربستان بر روابط همراه خود تهران {تأثیر} می گذارد، به همین دلیل اعدام 81 نفر در داخل عربستان انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این ملت اتصال شخصی را همراه خود ایران برداشتن کرده است.

روابط ایران همراه خود اکثر کشورهای عربی دلپذیر است

وی افزود: روابط ایران همراه خود اکثر کشورهای عربی به همین دلیل جمله کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات برادرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمند است.

امیرعبداللهیان همراه خود تحسین به همین دلیل مردمان یمن به حفاظت به همین دلیل حاکمیت این ملت، اظهار داشت: این ملت به همین دلیل توقف {درگیری} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محاصره استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اقدامی {در این} زمینه مشارکت در نخواهد داد. سعودی ها اتصال خوبی همراه خود ما نمی خواهند. وی افزود: مبایعه نامه 460 زائر ایرانی در داخل {فاجعه} منا را فراموش {نمی کنیم}.

وی در رابطه با اینکه تهران مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاداتی به همین دلیل پوشش عربستان دارد، اما اتصال شخصی را همراه خود آن قرار است برداشتن نکرده است، اظهار داشت: مصر نیز روی زمین عرب جایگاهی دارد کدام ممکن است احتمالاً ممکن است موقعیت تاثیرگذاری داشته باشد یا نباشد. ما به همین دلیل آنچه پس به همین دلیل بهار عربی در داخل مصر رخ داد شاد نبودیم.»

پوشش ایران سخت روابط همراه خود مصر است

وی همراه خود خاص اینکه پوشش ایران سخت روابط همراه خود مصر بر مبنایی متوازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمند است، تصریح کرد: موضع مصر را در داخل {پرونده} سوریه فراموش {نمی کنیم}، اما عوامل مشترکی همراه خود مصر {داریم} کدام ممکن است می توانیم روی آن قرار است {حرکت} کنیم.

امیرعبداللهیان در رابطه با نقطه ضعف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل عدیده ای کدام ممکن است رژیم صهیونیستی به همین دلیل آن قرار است مبارزه کردن می برد، اظهار داشت: عملیات سیف القدس دگردیسی بزرگی بود کدام ممکن است نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف محله اسرائیل را تأیید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ما در داخل شرم هم می گوییم. دیدار الشیخ کدام ممکن است هرگونه دیدار همراه خود {هر} مقام اسرائیلی خیانت به بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه تهران در داخل روابط سودمند شخصی همراه خود امارات سویه ها زرشکی شخصی را در داخل قبال فلسطین فراموش {نمی کند}، اظهار داشت: ما هیچ تأثیر می گذارد اسرائیل در داخل خلیج فارس را نمی پذیریم. مکان های بین المللی نیز دیگری دوره ای سازی هستند.

در داخل مذاکرات وین به هماهنگی رسیدیم

وی همراه خود خاص اینکه به رسمیت شناختن پوشش های غلط کشورهای عربی در داخل قبال سوریه ماده موضوع مهمی است، اظهار داشت: ما به هماهنگی رسیدیم، اما آنچه به ما درمورد می تواند اینجا است کدام ممکن است بهترین راه برای تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان ها را لغو کنیم. یانکی‌ها در داخل هفته‌های جدیدترین بارها و بارها سعی کرده‌اند با اشاره به امتیازات باقی‌مانده مستقیماً همراه خود ما مذاکره کنند.»

امیرعبداللهیان شکسته نشده داد: اگر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین می‌خواهد قابل توجه باشد یا نباشد نیاز به در گذشته به همین دلیل مذاکره بلافاصله حسن نیت شخصی را آرم دهد، ما به غرب هم گفتیم کدام ممکن است یانکی‌ها نیاز به حسن نیت شخصی را همراه خود لغو مطمئناً یکی تحریم‌های ایران نصب شده کنند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همراه خود خاص اینکه این مقام روسی در داخل بازدید به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود وزیر امور خارجه روسیه همراه خود خاص اینکه مسکو به همین دلیل هماهنگی هسته ای حمایت می تدریجی، خاطرنشان کرد: {تلاش می کنیم} به حداقل یک هماهنگی سودمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پایداری برسیم. با توجه به اینکه سویه ها زرشکی ما رد نشود.»

منبع مفید: فارس