ما دور کردن الزامات را تحمل {نمی کنیم} / بهبود 50 درصدی بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 درصدی به کاهش جراحات تصادفات


بر ایده داستان ها جام جم اینترنتسردار حسین اشتری در داخل مونتاژ ایام نوروز در داخل ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان در داخل {مراسم} گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری امام راحل شهدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی بهزیستی برای حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) ذکر شد: ایشان : فرا {رسیدن} 12 ماه نو را تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امیدوارم} امسال 12 ماه پر برکتی برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانشان در داخل نیروی انتظامی باشد یا نباشد.

وی همراه خود خاص اینکه در داخل روزهای پایانی ماه پر خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت شعبان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به شخصی را برای ماه مبارک رمضان کنار هم قرار دادن کنیم، افزود: دعای آن خواهد شد حضرت راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسم کل شما مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزاران نظام است.

فرمانده کل شما قوا در رابطه با مانترا «تأمین، اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی اشتغال» به دلیل سوی مقام معظم مدیریت همراه خود فرا {رسیدن} 12 ماه جدیدترین، آمادگی رادیکال نیروی انتظامی را معرفی شد. وی برای دستیابی این مانترا ذکر شد: نیاز به ببینیم {وظایف} ما {در این} زمینه {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سرزنده سازی آن خواهد شد چه می توانیم مشارکت در دهیم.

سردار اشتری سپس به آگاه باشید مقام معظم مدیریت به جهاد در داخل رمزگشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت افزایی شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مربوط به پلیس در داخل مرحله نظام اسلامی می تواند، منظور پلیس تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگری شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} منطقه {بزرگ است}. این کشوری است کدام ممکن است احتمالاً موقعیت داشته باشد یا نباشد.

وی ذکر شد: به دلیل آنجایی کدام ممکن است شاهد توسعه در داخل تمامی {مناطق} ملت هستیم، در داخل بخش انتظامی کارهای بزرگی اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مهمی در داخل جهت حاد آگاه سازی مردمان به دلیل این اقدامات اجرا شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز بدون در نظر گرفتن بهبود برخی جرایم، پیدا می کند جرایم نیز بهبود یافته است.» پیدا شده است.

باور نکردنی ترین مقام انتظامی ملت ذکر شد: ما در داخل مکان خوبی برای بهره مندی از فینال فناوری روز دنیا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ابتدای ورود به داده ها در داخل نیروی انتظامی، این امر تاثیر خوبی بر انجام ماموران ما داشته است. ممکن است حتی در داخل بخش تعامل داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط، اصلاح کردن رهنمودهای قانونی، بهبود وجوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کل شما مهمتر اصلاحاتی کدام ممکن است به اصل مقام معظم مدیریت «تحقیرآمیز» مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده هم {کار} شده است. تاثیرات موثر بر پلیس

سردار اشتری ممکن است حتی به ورزش پلیس نوروزی در داخل ملت شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بحمدالله بدون در نظر گرفتن بهبود بازدید، ایمنی {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران موثر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت خوبی در داخل پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های {تجمع} تحت سلطه است.

فرمانده کل شما قوا بر برخورد همراه خود سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تحت هیچ شرایطی {نباید} {اجازه} دهیم مجرمان برای افراد حالت ناامنی راه اندازی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود این اشخاص حقیقی قاطعانه برخورد شود.

فرمانده معظم کل شما قوا در رابطه با ماده ایمنی {اخلاقی}، همراه خود خاص اینکه اقدامات خوبی {در این} زمینه اجرا شده است، ذکر شد: پلیس جایگزین لذت مردمان نخواهد بود، اما متخلفان به دلیل رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز را تحمل {نمی کنند}. برخورد قاطع همراه خود متخلفان به دلیل الزامات

وی افزود: نیاز به به پیدا می کند حجاب تذکر دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا مردمان ما {باهوش}، آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب تذکرات پلیس هستند اما چه زمانی عده ای بخواهند در برابر این پلیس گستاخی کنند، ماموران همیشه باید همراه خود آنها خواهند شد برخورد کنند. آنها خواهند شد.”

سپس فرمانده معظم کل شما قوا بر حسن خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به زودی به {کار} مردمان در داخل ادارات کلانتری تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: قطعاً اگر به {کار} مردمان در داخل کلانتری ها معامله با شود، تعداد زیادی از مسائل آن خواهد شد ها رفع می تواند.

سردار ذکر شد: ما معتقدیم کدام ممکن است خوب نهاد انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرباز ولی فقیه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} شخصی را مشارکت در می دهیم اما اینطور نخواهد بود کدام ممکن است کل شما {وظایف} بر عهده نیروی انتظامی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان ها به {وظایف} شخصی حرکت نکنند. اشتری ذکر شد. .

وی افزود: آنها خواهند شد در کنترل دزدی، جنگیدن اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش، انباشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} معتادان متجاهر، ناهنجاری های {اخلاقی} سایر ادارات هستند، {وظایف} شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به افسران انتظامی ملت پشتیبانی کنند.

فرمانده کل شما قوا بخشی نه به دلیل سخنان شخصی به ماده تصادفات در داخل ایام نوروز شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گفتیم در داخل ایام نوروز هیچ خودرویی را در نتیجه جریمه {نمی کنیم}، اما چه زمانی نیروی محرک {خودرو} داشته باشد یا نباشد. ما حتما ماشینش را مصادره خواهیم کرد.» در نتیجه این شخص جان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشینانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی جان سایر رانندگان را به تهدید می اندازد.

وی افزود: الحمدلله علیرغم بهبود 50 درصدی {سفرها} در داخل نوروز نسبت به 12 ماه قبلی، همراه خود به کاهش بیش به دلیل 20 درصدی تلفات انسانی در داخل تصادفات در سراسر شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهر مواجه بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نتیجه نهایی لطف خدا، زحمات همکارانم در داخل پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} کدام ممکن است وسیله رسانه می شناسیم.

سردار اشتری ذکر شد: اما تلفات تصادفات نوروزی امسال همچنان بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به اقدامات زیادی برای تعیین کانون های حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار به مردمان مشارکت در شود. عوامل حادثه خیز در داخل استان اصفهان بارگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به برای تعمیر این عوامل مشکل بیشتری کرد.

فرمانده کل شما قوا میل اول در داخل بحث و جدال معیشت کارمندان را تامین مسکن کارمندان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نیاز به مسکن سازمانی هر دو مسکن عمرانی به کارمندان بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه نیازمند اقدام جهادی هستیم. .

سردار اشتری خاطرنشان کرد: {در این} راستا تعاملات خوبی همراه خود گروه اراضی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی صورت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه قبلی 10 هزار مسکن غیرنظامی را به کارمندان واگذار کردیم.

منبع مفید: تسنیم