ما همراه خود تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات یکجانبه علیه روسیه مخالفیم


بر ایده داستان ها جام جم تحت وبحسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه عصر در حال حاضر (چهارشنبه 13 فروردین) در داخل {حاشیه} سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در داخل تونس پایتخت چین همراه خود {یکدیگر} دیدار کردند.

روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در مسیر درست درستی قرار دارد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود ابراز خرسندی به همین دلیل دیدار همراه خود همتای شخصی لاوروف اظهار داشت: خوشحالم کدام ممکن است سریع همه چیز دوباره دیدار می کنم، ابتدا به آقای پوتین هیا می کنم.

امیر عبداللهیان افزود: خرسندیم کدام ممکن است روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در مسیر درست مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی قرار دارد. من می روم {یک بار دیگر} تاکید می کنم کدام ممکن است ما جایگزین اعمال تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات یکجانبه علیه روسیه هستیم.

رئیس اسباب بازی دیپلماسی خاطرنشان کرد: متوجه شدم کدام ممکن است تحولات اوکراین در داخل راستای اظهار داشت وگوی سیاسی توسعه دارد، {امیدوارم} در داخل مذاکرات امشب شما را فقط در مورد مضامین مختلف راه اندازی شد کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تحولات را به همین دلیل زبان شما بشنوم.

وی اظهار داشت: {یک بار دیگر} بر روابط حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز 2 ملت تاکید می کنم.

وزیر امور خارجه روسیه خواهد شد همراه خود ابراز خرسندی به همین دلیل دیدار همراه خود شاهزاده عبدالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت همراهش، اظهار داشت: اخیراً در داخل مسکو همراه خود شما جلب رضایت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در مورد امتیازات دوجانبه، جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان {گفتگو} کردیم.

لاوروف اظهار داشت: ما مشتاق درباره بهبود همکاری های کل شما جانبه در داخل کل شما زمینه ها همراه خود همسایگان شخصی به طور قابل توجهی ایران به طور قابل توجهی در داخل مضامین همکاری مشابه دریای خزر هستیم.

وی اظهار داشت: درگیر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملات ما {اهمیت} فوق العاده ویژه ای حاصل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط دوجانبه ما بر نظام اخیر دیپلماسی تأثیرگذار به احتمال زیاد خواهد بود. ما شاهد دورانی هستیم کدام ممکن است تعدادی از رویدادها نیاز دارند بازنگری در داخل قانون اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون اساسی گروه ملل هستند.

به گزارش فارس، وزیر امور خارجه ایران پیش به همین دلیل این همراه خود وزرای خارجه پاکستان، قطر، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان دیدار کرده بود.