ما همراه خود کوچکترین نامناسب دشمنان در داخل {هر} {جایی} همراه خود سرمای ویرانگر گذراندن هستیم


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی برسپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل بیانیه مطبوعاتی ای گاه به گاه ۱۳ فروردین روز جمهوری اسلامی، عقب ماندگی آمریکا در داخل تحولات جهان را کار کردن توهمات رژیم تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیایی علیه این نهاد مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی دانست.

بخشی به دلیل این بیانیه مطبوعاتی آمده است: همراه خود پیروزی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی رژیم 2500 ساله شاهنشاهی در داخل 22 بهمن 57 را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای قاطع 2.98 شانس ملت ایران در داخل یکی در همه {برجسته ترین} انتخابات به روز. گذشته تاریخی، نظام مقدس جمهوری اسلامی در داخل 12 فروردین 1358 تعیین کنید گرفت، ملت قابل انتساب به سلطه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیگانگان به دلیل {بن بست} بیرون شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پشتیبانی اسلام گرایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان وارد {مسیر} شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه شد. شناسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت تعالیم اسلام محمد صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم، الگویی جدیدترین فراتر به دلیل آرزو امکانات های عظیم شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب برای اداره ملت، ایران گران قیمت را پیش روی شخصی قرار داد.

این بیانیه مطبوعاتی می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران همراه خود همه شما مشکل‌های داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج از کشور قابل انتساب به دشمنی‌ها، فتنه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه‌های نظام سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور دوست ندارم سایر انقلاب‌های گذشته تاریخی به روز، نخستین گام انقلاب را همراه خود امکانات پایین بالا گذاشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت انقلاب اسلامی خوب‌تر به دلیل قبلی در داخل ایستگاه گام دوم، دستاوردهای چشمگیری در داخل فرهنگ سازی‌های مختلف به‌ویژه در داخل بخش دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد کردن داشت کدام ممکن است همراه خود ‌های چشمگیری در کنار بود کدام ممکن است شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناامیدی} دشمن را برانگیخت.

وی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود تاکید بر دستاوردهای 43 ساله میهن اسلامی را سرمایه ای مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبان قدرتمند سریع گام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشتاب در داخل چارچوب راهبرد قدرتمند ایرانی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: آنچه تا به امروز قابل دستیابی {بوده است}. گفتار او می رود را در داخل صحنه جهان تعیین کنید اطلاعات است. مطمئناً کدام ممکن است مؤلفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکان ابتدایی آن قرار است مخصوصاً «نعمت خداوند متعال، مکتب متعالی، مدیریت حکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بصیرت» بود کدام ممکن است اکنون به عنصری مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کننده، الگوی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر جوامع دوباره کاری شده است. به همان اندازه شخصی را به دلیل سلطه، اشخاص حقیقی خود راضی، آزاد اندیش رها کنند.

وی {در این} بیانیه مطبوعاتی درس غرور ستیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان تولیدی را برای کنار آمدن با نظام سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید زورگویی به دلیل ملت ها به جوامع اکنون نیست آموخت کدام ممکن است دستاورد عظیم جمهوری اسلامی ایران برای بشریت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانگر مهارت کنونی شخص. محله جهان برای توجه حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت تخصص جهان با بیرون هژمونی مقوله ای کرد: اگر ملتی بخواهد جلال، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شخصی را نگه داشتن تنبل، نیاز به کت و شلوار همراه خود تهدیداتی کدام ممکن است همراه خود آن قرار است مواجه است، به دلیل حفاظت بالایی برخوردار باشد یا نباشد. خدا را شاکریم کدام ممکن است کشورمان به مکان ژئوپلیتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های انقلاب اسلامی کدام ممکن است حیاتی ترین آنها خواهند شد الگوی تمدنی است به برکت هوشمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن مدیریت گران قیمت، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف راسخ. به دلیل نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن، در داخل سطح اقتدار، حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ارتش ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن قرار است در نظر گرفته شده {نمی کند}.

این بیانیه مطبوعاتی تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرار پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق امکانات دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اسلامی را یکی در همه {اهداف} اولیه دشمن برای نابودی هر دو تسلیم جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران در مخالفت با سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چک لیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های رژیم صهیونیستی از آن آگاه است. : امکانات موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت تأثیر می گذارد جهان ای ایران گران قیمت به تماس گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی {پیوند} خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه متحد دشمنان نظام اسلامی به طور قابل توجهی رژیم مافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلی همواره نیازمند آن قرار است {بوده است}. تروریسم آمریکا جاده زرشکی ملت ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ایران قدرتمندی {داریم} کدام ممکن است بهترین راه دلسرد کردن را تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شخصی را در موضوع چک لیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های کاخ سفید اطمینان نکرده است. حاکمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان شرور آن قرار است کدام ممکن است می خواهند رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تبلیغات} شیطانی را گیج کننده، نام، خطر هر دو اغوا کنند.

این بیانیه مطبوعاتی گاه به گاه گرامیداشت یاد، شناسایی، {خاطرات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های والای پدر مingسس فقید جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، شهدای جاودانه انقلاب اسلامی، حفاظت مقدس، حفاظت به دلیل حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگ سازی های دفاعی برای ایمنی کاملاً است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه سردار دلها، در زمان حال را به سردار شهید سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، ملت گرانقدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملتهای آزاده حق طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفداران به انقلاب اسلامی دور جهان، تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت گفتند. سایش اقتدار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات مردم نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات نتیجه گیری مانترا «تأمین، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال» به طور قابل توجهی در داخل فرهنگ سازی دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش شناخته شده به عنوان مسیرهای اولیه ملت. 12 ماه 1401 ضروریات مهمی است کدام ممکن است نمی توان به دلیل آن قرار است تحویل داد، مردمان برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند: الحمدلله را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات او می رود، پیروزی قهرمانانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت ملت ایران، سپاه پاسداران تحمل تعالیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها رئیس معظم انقلاب است. انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی معظم کل شما قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) فینال توهمات رژیم تروریستی آمریکا علیه شخصی است. ناکامی حاکمان نظام در مخالفت با تحولات جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبود تخصص آنها خواهند شد به دلیل معادلات اصلاح امکانات در داخل استراتژیک. جهان غرب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر به دلیل آن قرار است شناسایی شده است است. آها

سپاه پاسداران در داخل بیانیه مطبوعاتی شخصی تاکید کرد: همراه با نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای امنیتی ملت در داخل جاده یکپارچه استقلال، ایمنی، چیز خوب در مورد سراسری، دستاوردهای شکوهمند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران… را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچکترین اشتباهی به دلیل سوی دشمنان شر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجراجو، میهن اسلامی هر جا را همراه خود {پاسخ} های انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر گذراندن خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جایگزین بخشش را به دلیل آنان خواهد گرفت.