مجله باغ خود را ایجاد کنید

مجله باغ یکی از اجزای مهم فرآیند برنامه ریزی باغ است. این به باغبان اجازه می دهد تا موفقیت ها و شکست های سال گذشته را دوباره مرور کند. این ارزیابی احتمال تکرار اشتباهات مشابه را کاهش می دهد، به ایجاد یک محیط باغ سالم تر کمک می کند و به کاهش اشتباهات گران قیمت باغبانی، به ویژه برای باغبانان تازه کار کمک می کند.

لازم نیست که یک ژورنال چیزی شیک باشد و می تواند از یک دفترچه یادداشت ساده مدرسه گرفته تا یک ژورنال با جلد چرمی پیچیده باشد. برخی از باغبانان حتی از فناوری برای طراحی یک مجله باغ منحصر به فرد استفاده می کنند که هر کاری را برای شما انجام می دهد تا بذر را بکارید. کلید فرآیند ژورنال نویسی این است که یکی را انتخاب کنید که برای شما مناسب باشد و یکی را انتخاب کنید که واقعاً از آن استفاده کنید.

چه باغبان مبتدی باشید یا یک باغ جدید راه اندازی کنید، اولین قدم در این فرآیند ترسیم فضای باغ است. برخی از افراد انجام طراحی در مقیاس را مفید می دانند، اما واقعاً لازم نیست. نکته مهم این است که ابعاد باغ در نظر گرفته شود.

خودتان را به ایده سنتی در مورد چیستی باغ محدود نکنید. همه باغ ها باید برنامه ریزی شوند و این شامل باغچه های ظروف، مالچ و عدل کاه به همراه سبدهای آویزان و کیسه های گل می شود. هر چند به خاطر داشته باشید؛ که اطلاعات شرح داده شده در زیر برای باغ های مستقر در زمین تهیه شده است و برای انجام این کار باید برای انواع دیگر باغ ها تطبیق داده شود.

هنگامی که فضای باغ ترسیم شد، مرحله بعدی اضافه کردن اطلاعات محیطی است. جهات شمال، جنوب، شرق و غرب باید در طراحی باغ قرار گیرد. جهت کلی باد و نحوه برخورد خورشید به فضای باغ در طول فصل رشد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

شرایط آب و هوایی جزء دیگری است که باید در طول فصل رشد اضافه شود. این شامل دما، سطح رطوبت یا مقدار باران و هر بلای طبیعی است که ممکن است فضای باغ را تحت تأثیر قرار داده باشد. گنجاندن این اطلاعات به باغبان کمک می کند تا با مسائل خرد اقلیم برخورد کند و به آنها کمک کند تا موفقیت باغ را به طور دقیق تری تعیین کنند.

یکی دیگر از ویژگی های محیطی که باید به ژورنال باغ اضافه شود، سلامت خاک است. این شامل سطح pH، نوع خاک و هرگونه مشکل مواد مغذی است. این اطلاعات به راحتی از طریق یک کیت به دست می آید که می توان آن را در هر دفتر داخلی محلی دریافت کرد.

ویژگی های بیرونی اطراف فضای باغ نیز باید به نقاشی اضافه شود. این اطلاعات بسیار مهم است زیرا سایه های ساختمان ها، پوشش گیاهی و حصارها می تواند فضای باغ را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین توجه به مواد گیاهی موجود در اطراف باغ می تواند به کاهش احتمال ناسازگاری گیاه کمک کند. نمونه بارز ناسازگاری گیاهی، گوجه فرنگی و درخت گردوی سیاه است.

پس از ایجاد ژورنال باغ، گام بعدی این است که تصمیم بگیرید چقدر نیاز دارید.