محور تحولات قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین، گفتگوی شاهزاده عبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرکل حزب الله لبنان بود.


بر مقدمه داستان ها جام جم تحت وبحسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تخصصی ایجاد می کند دومین مکان تعطیلات بازدید شخصی به قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت کردن با افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شخصیت} های لبنانی در داخل بیروت به حرکت می برد، همراه خود آقای حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {گفتگو} کرد. در داخل لبنان.

{در این} دیدار سناریو کل قلمرو، تداوم از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات سوریه، عراق، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین مورد بررسی اجمالی قرار گرفت. به همین دلیل جمله مضامین مطرح شده {در این} دیدار، اظهار داشت وگو دانستن درباره تعمیر تحریم های سرکوبگرانه علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تحولات مذاکرات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، شاهزاده عبداللهیان حتی می تواند در داخل بیروت همراه خود نخست وزیر، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور دیدار کرد.