مدافع دیرین آرمان قدس در داخل روز قدس به دیدار حق شتافت


پیام آسایش وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در داخل پی درگذشت غیر معمول طالب زاده؛

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد ارشاد اسلامی در داخل پی درگذشت غیر معمول طالب زاده پیام تسلیتی چاپ شده کرد.

به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری صبا، محمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در داخل پی درگذشت غیر معمول طالب‌زاده مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} پیام تسلیتی صادر کرد.

محتوای متنی پیام وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی بدین رئوس مطالب است: «‏حاج غیر معمول گران قیمت، سوار تراز انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع دیرین آرمان قدس در داخل روز قدس به دیدار حق شتافت. سردار بی مثالی کدام ممکن است سالها در داخل جبهه زیبایی شناختی انقلاب، جنگید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه پای جان بر آرمان خویش استوار ماند. او می رود اینک در داخل جوار معبود، میهمان برادر شهیدش سید مرتضی آوینی است.»

انتهای پیام/