مدال فستیوال ادبیات ترکیه به سوگل مشایخی اعطا شد


سوگل مشایخی شاعر، پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس ادبیات ایران آرم ادبیات فستیوال بین‌المللی ترکیه را اکتسابی کرد.

به گزارش صبا، فستیوال ادبیات ترکیه به صورت هر سال {در شهر} ترابزون برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل این دوران، به تماس گرفتن ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاد سیمین دانشور شاعر صاحب‌عنوان ایران {در این} کلان شهر برگزار شد.

{در این} فستیوال آرم ادبیات ترکیه مراد زورلو اغلو شهردار ترابزون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروفسور نعمت ایلدیریم سرپرست گروه ادبیات دانشکده آتاتورک به سوگل مشایخی شاعر، پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس ادبیات به دلیل ایران اهدا شد.

 {در این} ابزار کدام ممکن است همراه خود حمایت کنسولگری ایران در داخل ترابزون ساماندهی شده بود، نمایندگان ۱۸ ملت حضور داشتند.

 سخنرانی در مدرسه آتاتورک برای بچه های دانشگاه علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان فارسی، سخنرانی در داخل قونیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مزار مولانا، دیدار همراه خود رییس دانشکده قونیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی در مدرسه کلان شهر ارزروم به دلیل اکنون نیست ابزار‌های فستیوال ادبیات ترکیه بود.

 این محله‌شناس زیبایی شناختی در داخل روز {بزرگداشت} سعدی مقاله‌ای همراه خود عنوان «غزلیات سعدی ازمنظر محله‌شناسی به روز» فراهم کردن کرد کدام ممکن است به زبان ترکی تفسیر می کند شد.

 ابزار‌های فستیوال ادبیات ترکیه به دلیل ۳ به همان اندازه ۷ اردیبهشت در داخل شهرهای ترابزون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده آتاتورک برگزار شد.

انتهای پیام/