مزایای داشتن مراقبت از دندان، شنوایی و بینایی خوب

اگرچه بسیاری از مردم اهمیت داشتن یک برنامه مراقبت بهداشتی مناسب را درک می‌کنند، جنبه‌های دیگری نیز وجود دارد که اغلب به دلیل هزینه‌های مربوطه نادیده گرفته می‌شوند، مخصوصاً برای افرادی که به عنوان سالمندان طبقه‌بندی می‌شوند. شما فقط یک مجموعه دندان دائمی، دو گوش و دو چشم دارید که تا زمانی که زنده هستید دوام می آورد، بنابراین نمی توان بر اهمیت مراقبت خوب از دندان، شنوایی و بینایی تاکید کرد. مطالعات نشان داده اند که مراقبت صحیح از دندان می تواند تا 8 سال به عمر فرد اضافه کند، بنابراین به راحتی می توانید اهمیت این موضوع را متوجه شوید.

چه چیزی میخواهید بدانید

طرح واقعی Medicare مراقبت های دندانپزشکی، شنوایی و بینایی را پوشش نمی دهد. با این حال، می‌توانید برای همراهی با مکمل Medigap خود سیاستی را خریداری کنید که موارد زیر را پوشش دهد:

• تمیز کردن و اشعه ایکس دندان
• مراقبت های معمول دندان، کشیدن و پر کردن
• اتصالات برای سمعک
• سمعک
• غربالگری های معمول بینایی، عینک یا تماس

یک طرح دندانپزشکی، بینایی و شنوایی با کیفیت، شبکه ای ندارد که به این معنی است که می توانید به هر دندانپزشکی که دوست دارید مراجعه کنید. همچنین باید برای معاینات و نظافت بدون دوره انتظار پوشش فوری دریافت کنید. علاوه بر این، هیچ سوال بهداشتی وجود ندارد، بنابراین همه واجد شرایط این طرح هستند.

اکثر افراد برای پوشش شکاف های پوشش اولیه مدیکر، طرح های بیمه Medigap را خریداری می کنند. همانطور که در حال حاضر وجود دارد، 12 طرح مختلف بیمه Medigap برای انتخاب وجود دارد، از جمله قسمت A و B، تا طرح N. در بسیاری از موارد، شکاف هایی که تحت پوشش قرار می گیرند ممکن است شامل فرانشیزهای خاص، بیمه های مشترک و برخی از شرکت های شما باشد. -مبلغ پرداختی. برنامه های پوشش همه یکسان هستند. با این حال، هزینه ای که برای آنها می پردازید از یک شرکت بیمه به شرکت دیگر متفاوت است.

مزایای پایه بیمه Medigap

تقریباً هر کسی می تواند یک طرح بیمه Medigap خریداری کند. این طرح مزایای بیشتری را برای پوشش فعلی یک فرد فراهم می کند تا در صورت بروز آن هزینه های غیرمنتظره مراقبت های بهداشتی پوشش داده شود. با این حال، آنها دندان، بینایی و شنوایی را پوشش نمی دهند، به همین دلیل است که ایده خوبی است که به یک سیاست اضافی برای این مزایا نگاه کنید. هزینه ها بر اساس میزان پوششی که فرد نیاز دارد تعیین می شود. مهمتر از همه، محدودیت های کمی در ارتباط با شرایط پوشش وجود دارد. با این حال، این بستگی به شرکت بیمه انتخابی دارد.

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌هایی که باید بگیرید ممکن است فقط شامل انتخاب یک طرح بیمه Medigap باشد که به نیازهای خاص شما و متناسب با بودجه شما همراه با یک برنامه دندانپزشکی، بینایی و شنوایی با کیفیت باشد.