{مسافران} شکایات تمیز کردن با شماره تلفن همراه ۰۹۶۲۹ گزارش دهند


به گزارش صبا به نقل به دلیل وزارت میراث باکلاس، یحیی نقی‌زاده محجوب به فرماندهی کمیته نظارت ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید ذکر شد: در داخل تمامی استان‌ها کمیته ستاد دولت شرکت ها بازدید پرانرژی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن بررسی اجمالی امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایات {مسافران} هستند.

او می رود فقط در مورد تحریک کردن نظارت‌ها بر امکانات خدماتی، اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی، افزود: سامانه ۰۹۶۲۹ به‌صورت ۲۴ ساعته را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استفاده از تصمیم تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند در داخل سامانه اینترنتی به برخورد http://www.۰۹۶۲۹.ir  کنار هم قرار دادن پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند شکایات {مسافران} {در این} ایام است.

نقی‌زاده محجوب تصریح کرد: {مسافران} در داخل صورت مواجهه همراه خود هرگونه تخلف در داخل امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت گردشگری می‌توانند اسبابک ها را با استفاده از سامانه ادعا شده سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع‌رسانی کنند.

او می رود در نهایت عنوان کرد: سعی می‌شود در داخل راستای تامین رضایت {مسافران} گران قیمت شکایات سند شده برای عجله بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ در داخل صورت لزوم نمایندگان نظارت به محل اعزام شود.

انتهای پیام/