مشاور حقوقی ارشاد: ​​مسئولیت قرار دادن سریال های نمایش خانگی روی سکوها بر عهده سازمان صدا و سیما است.


شهرک کلیله و دمنه مرضی برومند در پاسخ به انتقادات.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به انتقادات به سریال شهرک کلیله و دمنه ساخته مرزی برومند، گفت: مسئولیت تولید و کنترل سریال نمایش خانگی در تریبون ها بر عهده صدا و سیما است. .

سیدمحمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره سریال های داخلی بویژه «کلله و دمنه» گفت: شهرک مرزی برومند اخیراً مسئولیتی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده و سازمان سینمایی پاسخ داده است.

وی گفت: ساخت و پخش سریال های خانگی از جمله سریال شهرک کلیله و دمنه ساخته مرزی برومند در اختیار ساترا و در اختیار سازمان صدا و سیما است. تریبون ها از صدا و سیما پخش می شود و بدیهی است که هرگونه پاسخگویی و شفافیت باید از طریق این هزینه ها محقق شود.

وی ادامه داد: اگرچه در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری، هم افزایی ارگان ها و سازمان های مختلف موجب رشد و تعالی بیشتر در این حوزه می شود، اما تقسیم مسئولیت ها و پذیرش مدیران مسئول نیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

هاشمی با تاکید بر لزوم توجه به مقتضیات جامعه، مردم و خانواده های سینما در این حوزه، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی تقریباً دو سال پیش نه تنها نقشی در این امر نداشتند. سلسله. و محتوای پلتفرم، اما در قبال بازتاب یا کنترل کار نیز مسئولیتی ندارد، لذا انتظار می‌رود مسئولان مربوطه در چنین مواردی که اعتراض یا حساسیت افراد جامعه ایجاد شده، شفاف‌سازی لازم را انجام دهند. و پاسخگویی و احتمالاً در صورت وجود بی قانونی از سوی سایت های نظارتی. گزارش، ضمن اطلاع رسانی به مردم جهت پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح.

انتهای پیام/