مشکلات وزنی دوران کودکی – شلوار ساقی – {حلقه} سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب – رول معده؟

{هر} نسلی به همین دلیل کودکان در داخل لباس مجلسی، knickknack هر دو از مدل مو، مدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌هایی به همین دلیل جمله «من می روم به معنی خودم خیلی خودم مشارکت در خواهم داد» دارد. با این وجود خوب توسعه اینجا است کدام ممکن است نوجوان‌تر موجود را متمایز می‌تدریجی – مشکلات وزنی. انواع بیشتری به همین دلیل جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ما در داخل سنینی کدام ممکن است نیاز به توسط می آید جسمی در داخل یکی از بهترین حالت شخصی باشند، دچار “چربی ها معده”، باز نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان می شوند.

چرا؟ من می روم در نظر گرفته شده میکنم پاسخ این است مشهود است. غذاهای ناسالم برای کودکان ما با سهولت به راحتی در دسترس است است. موکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبرگر معمولاً به ساده 5 {دقیقه} همراه خود خودرو به همین دلیل {دبیرستان} شکاف دارند به همان اندازه بچه ها در کل روز به انرژی های تمیز ورود داشته باشند. جدی تر به همین دلیل آن خواهد شد، رستوران تریاها غذاهای فست فود فراهم کردن می دهند، در نتیجه «از هر لحاظ آن خواهد شد را می خورند»، بیان نشده {نماند} کدام ممکن است سیستم های تخلیه {خودکار} غذاهای سریع شخصی را در داخل آیا بسیاری از {گوشه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا سالن های دانشگاه فلاش می زنند.

راه به همراه خود این جنگ کنیم؟ راه به خوب پیرمردها می توانند به فرزندان شخصی پشتیبانی کنند به همان اندازه به همین دلیل لغزندگی در جهت سلامت ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی جلوگیری از جنگ کنند؟ خوش شانس شاهد همکاری به طور فزاینده در داخل دانشکده ها در داخل {حذف} سیستم های {خودکار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی منوی بالاتر برای سفره محل اقامت ها هستیم. با این وجود اولی، یکی از بهترین بدیهی است کدام ممکن است تصمیم گیری در مورد اینجا است کدام ممکن است {زودتر} به قرار است به آنها بروند آماده سازی دهیم کدام ممکن است هنگام وعده های غذایی مصرف کردن تصمیم گیری در مورد های بهتری داشته باشند. به قرار است به آنها بروند {کمک کنید} به همان اندازه روزی کدام ممکن است نوجوان هستند مزایای بزرگ عادات غذایی مفید را ببینند. چون آن است قرار است به آنها بروند بهتر می شوند، تقریباً در مورد {بیماری} های قلبی، دیابت، آرتریت و بسیاری دیگر صحبت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه راه به قرار است به آنها بروند نتیجه نهایی فوری تصمیم گیری در مورد های غذایی نامناسب مشترک هستند.

وقتی نوجوان بودم، به یاد می‌آورم کدام ممکن است مستها را می‌دیدم کدام ممکن است همراه با جاده وسط کلان شهر افتاده بوده اند. پدرم تذکر می‌داد کدام ممکن است بیچاره خوب قطعنامه ناسالم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل را شناخته شده به عنوان بهترین راه‌حلی برای مسائل مسکن‌اش تصمیم گیری در مورد کرده است. الکل همراه خود مسکن خوب شخص بهترین راه شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} او می رود را می کشد بجز او می رود خوب تلنگر رمان مشارکت در دهد.

خب، این چه ربطی به غذاهای ناسالم دارد؟ آنقدر گفته می شود کدام ممکن است {ترسناک است}. آخر پزشکان پزشکی هم در داخل تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل تجزیه و تحلیل دیابت (را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی اکنون نیست: {بیماری} قلبی) توسعه می کنند. مشهود است کدام ممکن است این {بیماری ها} نتیجه نهایی فوری خوردن مشترک انرژی های نامطلوب ما هستند. قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرعموهای سفید آن خواهد شد شناخته شده به عنوان کار کردن مهم دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین کار کردن مشکلات وزنی در داخل بزرگسالان دخیل هستند. شکر {به آرامی} ما را می کشد، یکسان طور کدام ممکن است الکل اشخاص حقیقی مست را می کشد – بجز تقریباً در مورد چهره شخصی رمان کنیم… را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مصرف کردن غذایی کدام ممکن است ما را می کشد کف دست برداریم.

چرا پیرمردها همین {کار} را تقریباً در مورد فرزندان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد های بی دقت در داخل وعده های غذایی مصرف کردن مشارکت در نمی دهند؟ چرا قرار است به آنها بروند را به CCU بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز های مراقبت های مزمن نمی بریم به همان اندازه {نتایج} بسته شدن خوردن بارگیری شکر را ببینیم. هی، ما حتی نیازی به این هم {نداریم}. اشخاص حقیقی اضافه وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خس خس سینه هنگام {خرید} ما را احاطه کرده اند. چرا (به طور گسسته) به این نکته ردیابی نکنیم کدام ممکن است قرار است به آنها بروند نیز مشابه با اشخاص حقیقی الکلی در جهت از دست دادن زندگی حتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریشانی می توسعه.

چرا ما {نمی کنیم}؟ در نتیجه ما شناخته شده به عنوان پیرمردها شخصی مبتلا این {بیماری ها} می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به همین دلیل روی ناآگاهی هر دو بی احتیاطی دچار {علائم} نابهنگام هر دو پیچیده این {بیماری ها} می شویم. غذاهای ناسالم، انرژی های تمیز کدام ممکن است باعث اضافه وزن شدن فرزندانمان می تواند، یکسان غذاهایی هستند کدام ممکن است خودمان به قرار است به آنها بروند معتاد هستیم. زحمت کش است اعتراف کنیم کدام ممکن است ما کار کردن {بیماری} فرزندانمان هستیم. کدام ممکن است ما کسانی هستیم کدام ممکن است نیاز به تغییری راه اندازی کنیم – اول.

با این وجود ما قادر هستیم اصلاح کنیم! را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشه باید به فرزندانمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین به خودمان باشیم. بیایید همراه خود یک انتخاب معقول تر تقریباً در مورد وعده های غذایی مصرف کردن در داخل محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است در اطراف هستیم تنظیم کنیم. می‌دانید کدام ممکن است وقتی به همین دلیل محل اقامت بیرون از در می‌روید می‌شوید، پس ابزار‌ریزی کنید کدام ممکن است قبلی تصمیم گیری در مورد غذایی فوق العاده را در کنار داشته باشید. بادام، میوه های خشک مشابه با کشمش، میوه های معاصر، خوب آرامبخش کودک نوپا همراه خود چوبی چسبناک، آب بطری هر دو آب میوه. حتی خوب ساندویچ هر دو {سبزیجات} روی یخ خوب انتخاب خارق العاده است. اگر می‌دانید کدام ممکن است یک چیز شیرینی می‌خواهید، ابزار‌ریزی کنید کدام ممکن است کوکی‌هایی را محل اقامت مناسب کرده‌اید هر دو گرانولاهایی کدام ممکن است قبل موعد خریده‌اید در کنار داشته باشید.

بهترین راه رفع ها ساده هستند. نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط زحمت کش است. قدم به قدم در جهت تصمیم گیری در مورد های غذایی بالاتر بردارید. به همین دلیل در این زمان تنظیم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی تقویت سلامت فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان شخصی را بپذیرید. به قرار است به آنها بروند فرصتی برای همه زمانها {مفید} {طولانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بدهید.