«معما» همراه خود نگار جواهریان، لیلی رشیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی باقری به ایرانشهر می آید


{نمایش} «معما» اخیر ترین {کار} جابر رمضان به همین دلیل اواخر اردیبهشت‌ همراه خود حضور نگار جواهریان، لیلی رشیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی باقری روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صبا به نقل به همین دلیل روابط پایه، {نمایش} «معما» اخیر ترین {کار} جابر رمضان به همین دلیل اواخر اردیبهشت‌ ماه در داخل سالن درک سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

در داخل {جدیدترین} {نمایش} گروه «خروجی بايد دیوار» کدام ممکن است اقتباسی به همین دلیل نمایشنامه «مولف» نوشته‌ی نیروی کار کراوچ است، نگار جواهریان، لیلی رشیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی باقری ایفای موقعیت می‌کنند.

این دومین همکاری نگار جواهریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی باقری همراه خود جابر رمضان است. این 2 بازیگر پیش به همین دلیل این در داخل {نمایش} «نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم» کدام ممکن است 12 ماه ۹۶ در داخل سالن درک سمندریان تماشاخانه ایرانشهر تحمیل شد، همراه خود جابر رمضان همکاری داشته‌اند.

این کارگردان نوجوان تئاتر ایران کدام ممکن است آثار شخصی را در داخل سالن‌های مختلف تئاتری به همین دلیل جمله تالار مولوی، تماشاخانه ایرانشهر، تالار حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر بی طرفانه تهران به صحنه برده بود، «معما» را به سالن درک سمندریان تماشاخانه ایرانشهر می‌برد.

«صدای آهسته‌ی برف»، «خروجی»، «نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم»، «اسکیس»، «نیروی کار شنا»، «موی سیاه خرس زخمی» به همین دلیل جمله تجربیات رمضان(ی) است تخصصی ایجاد می کند درون ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فستیوال‌های متنوع بین‌المللی انجام شده‌اند.

نگار جواهریان کدام ممکن است اخیراً همراه خود سریال “خاتون” حضوری قدرتمند در داخل آنلاین {نمایش} خودت کار کن دارد، پس به همین دلیل 4 12 ماه جلوگیری از صحنه به تئاتر باز می گردد. لیلی رشیدی 12 ماه قبلی همراه خود تفریحی در داخل {نمایش} «در داخل پیش بینی گودو» به کارگردانی امیررضا کوهستانی در داخل تئاتر حضور داشت. علی باقری هم کدام ممکن است اخیراً تصاویر حرکتی «دشت خاموش» در داخل آنلاین خودت کار کن همراه خود تفریحی او می رود اکران است، {در این} {نمایش} نیز ایفای موقعیت خواهد کرد. با این وجود جابر رمضان کدام ممکن است نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی این {نمایش} را بر عهده دارد، برای اولیه موارد در داخل نمایشی به کارگردانی خودش تفریحی می‌تنبل.

محمد قدس مجری ساختار این {نمایش} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش تخلیه بلیت‌های {نمایش} «معما» سریع در داخل سامانه بلیت‌فروشی تیوال تحریک کردن خواهد بود.

انتهای پیام/