«ملک» و «درزن» پروانه ساخت گرفتند


پروانه فیلمبرداری 2 فیلم بلند غیر سینمایی صادر شد.

مجوز خلق آثار غیر سینماییبه گزارش خبرنگار فیلم خبرگزاری صباپروانه فیلمبرداری 2 فیلم بلند غیر سینمایی صادر شد.

مجوز ساخت یک فیلم بلند غیر سینماییمعلق» تولید و نوشتن مهران مخدویان و کارگردانی عبدالعلی صادقی در 19 آبان صادر شده و تا 10 نوامبر 1402 اعتبار دارد.

همچنین مجوز ساخت یک فیلم بلند غیر سینماییبارانداز» به سازنده ابراهیم تالشی و نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی در 9 نوامبر منتشر شد و تا 11 فوریه 1401 اعتبار دارد.

انتهای پیام/