ممنوعیت ورود به علی رضا مبتلا به آمریکا/ 4 ساعت بازجویی در داخل کانادا


علیرضا مبتلا خواننده ایرانی به همین دلیل حق ورود به آمریکا منع شد.

به گزارش l. a. تایمز، علیرضا مبتلا خواننده ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از آنها در نظر گرفته مجریان اساسی جشن نوروز هنگام حق ورود به آمریکا در داخل قلب خلاق Segrestrom در داخل آمریکا مورد بازجویی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل حق ورود به این ملت منع شد.

{در حالی که} بلیت های جشن نوروز در داخل قلب خلاق سگستروم به تخلیه رسیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع به همین دلیل هنرمندان ستاره فیلم موسیقی ایران نیز حضور داشتند، شنبه قبلی، {پنجم} اسفندماه، علیرضا مبتلا یکی از آنها در نظر گرفته مجریان اساسی این {نمایش} حضور {نداشت}.

برگزارکنندگان این ابزار ادعا کردند کدام ممکن است علیرضا مبتلا، خواننده ستاره فیلم ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیم معتبر کانادا، پس به همین دلیل بازداشت ماموران در داخل فرودگاه تورنتو در داخل روز جمعه، 25 مارس، توانايي رفتار حضور {در این} ابزار نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ورود به وی ممانعت به حرکت به اینجا رسید. آمریکا پس به همین دلیل بازجویی

مقتول هنگام تجربه شدن به {هواپیما} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نشستن} روی صندلی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع به همین دلیل همکارانش در داخل کنارش به همین دلیل {هواپیما} زیرین به اینجا رسید.

علیرضا اردکانی، رئیس بنیاد غیرانتفاعی سنت در داخل l. a.، کسب اطلاعات در مورد ماجرای مبتلا ذکر شد: «مقتول 4 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به او می رود مشاوره شد کدام ممکن است ویزای او می رود باطل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تواند به آمریکا بازدید تدریجی». بازداشت به {تازگی} متنی بدست آمده کردم کدام ممکن است این خواننده {اجازه} حضور ندارد. ابتدا در نظر گرفته شده کردم که ممکن است یک شوخی است.

به مشاوره اردکانی، بازداشت غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت بازدید علیرضا مبتلا به آمریکا احتمالاً قابل انتساب به دوران سربازی این خواننده 49 ساله در داخل دهه گذشته های قبلی در داخل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی {بوده است}.

انتهای پیام/