من برای المپیکی شدن می جنگم
از 10 تا 21 نوامبر، امان، پایتخت اردن، میزبان مسابقات بوکس قهرمانی آسیا بود که یکی از مهم ترین رقابت های بوکس جهان با حضور قهرمانان جهانی و ملی است. کشورمان با 21 بوکسور و در اوزان 57 تا 92 کیلوگرم در این دوره از مسابقات حضور داشت که منجر به کسب دو مدال برنز از این مسابقات شد.