مهرداد عشقیان در داخل محل اقامت {ابدی} {آرام} گرفت


پیکر مهرداد عشقیان سوار فقید رادیو {نمایش} پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه در داخل قطعه هنرمندان بهشت زهرا به گرد و غبار سپرده شد.

به گزارش صبا به نقل به همین دلیل روابط پایه رادیو {نمایش}، {مراسم} تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکسپاری پیکر مهرداد عشقیان سوار فقید رادیو {نمایش} پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه به همین دلیل ساخت رادیو {نمایش} در داخل میدان ارگ در جهت قطعه هنرمندان برگزار شد.

مهرداد عشقیان به همین دلیل پیشکسوتان {نمایش} های رادیویی بامداد روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه بر تأثیر ابتلا به {بیماری} بیشتر سرطان ها درگذشت.

در داخل {مراسم} تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکسپاری این سوار فقید، محسن سوهانی سرپرست همه هنرهای نمایشی رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیو {نمایش} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره هایی همچون حمید یزدانی ابیانه، بیوک میرزایی، فریدون اسماعیلی، میرطاهر مظلومی، فریدون محرابی، قربان نجفی، رامین پورایمان، میکائیل شهرستانی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، هرمز سیرتی، فریده دریامج، شهرام گیل آبادی، محسن بهرامی، معصومه عزیزمحمدی، نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، فرشاد آذرنیا، امیر اقامت دلان، محسن جواهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی به همین دلیل هنرمندان رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} حضور داشتند.

حمید یزدانی ابیانه ابتدا این {مراسم} ذکر شد: مهرداد عاشق همین الان تمام اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانت به دعوتت {پاسخ} دادند. به هیچ وجه در نظر گرفته شده {نمی کردم} کدام ممکن است این بهار فینال حضور بايد در داخل محل اقامت‌ات، رادیو {نمایش} باشد یا نباشد.

بهرام ابراهیمی نیز در داخل یکپارچه مقوله ای کرد: سابقه آشنایی من می روم همراه خود مهرداد به مسابقه تئاتر جهان ای در داخل استان مازندران بر می گردد، مهرداد قابل توجه مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش کوش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه احترام می گذاشت، برای شغلش خوب ارزش زیادی قائل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل منصفانه کلام به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارش {عشق} می ورزید.

میکائیل شهرستانی نیز ضمن آسایش به خانوار این سوار فقید همراه خود مقوله ای یادآوری صدای پرصلابت مهرداد عشقیان در داخل استودیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط {نمایش} های رادیویی ذکر شد: به هیچ وجه پوچی او می رود پر نخواهد شد.

در داخل یکپارچه {مراسم} محسن سوهانی سرپرست همه هنرهای نمایشی رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیو {نمایش} عنوان کرد: فقدان سوار گران، شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامی داشت مان را آسایش می گویم، به نظرم مرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلک مهرداد عشقیان شخصی یکی از بهترین تسلی {در این} دنیاست. او می رود هنرمندی دغدغه‌مند بود کدام ممکن است نگاهی خداجویانه داشت.

شهرام گیل آبادی نیز {در این} {مراسم} اظهار کرد: فینال موارد مهرداد را در داخل نظر هایی دیدم کدام ممکن است برایم می فرستاد. این نظر‌ها مبتلا به زخم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع امانت {می ماند}. او می رود قابل توجه از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن {بیماری}، تمام توانش را برای کارش می گذاشت. مهرداد حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محضر الهی است، یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری اش همواره همراه خود ماست.

حتی می تواند فریدون محرابی {در این} {مراسم} ضمن آرزوی استقامت برای خانوار این سوار فقید، خاطرنشان کرد: ما کلید جابجایی را نمی دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بدانیم احتمالاً صبورتر باشیم. کلید عجیبی در داخل به همین دلیل انگشت جابجایی هنرمندان رادیو {نمایش} است، اینکه وقتی عزیزی به همین دلیل این توالی {می رود} خوبی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصائل نیکویش در داخل دیگران بروز پیدا می تدریجی، {برای همه} استقامت نیاز پیدا می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امیدوارم} مهرداد {همه ما} را دعا تدریجی.

پیکر این سوار فقید در داخل در داخل ترکیبی خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانش در داخل قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به گرد و غبار سپرده شد.

انتهای پیام/