موضوع نیم بها دادن بلیت سینما به خانواده های دارای 3 فرزند در شورای صنفی نمایشی مطرح نشد.


سخنگوی هیئت مدیره اتحادیه نمایش از دادن بلیت نیم بها سینما به خانواده های دارای 3 فرزند ابراز انزجار کرد.

به گزارش خبرنگار سینمایی صبا، چندی پیش خبری مبنی بر احتمال تولید منتشر شد بلیط فیلم نیم بها برای خانواده های دارای 3 فرزند یا بیشتر این منتشر شده است.

این خبر دیروز جمعه 23 مرداد بود زهرسادات لاجوردی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی در برنامه “فیلمبرداررادیو جوان پیشنهاد داد. وی در این خصوص گفت: به عنوان یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی برای تشویق مردم به سینما تخفیف هایی در نظر گرفته شد و همچنین در رابطه با قانون جوانان قانونی را تصویب کردیم که خانواده های دارای سه فرزند می توانند به سینما مراجعه کنند. سینما خودتان و بچه ها بلیط نیم بها می گیرید.

خبرنگار صبا برای پیگیری اجرای این طرح عمیون اسدیان، سخنگوی شورای اصناف وی در این خصوص گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و تاکنون در شورای نمایش به این موضوع رسیدگی نشده است.

امروز 15 آگوست است محمدحسد اشرفی رئیس انجمن سینماگران وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر چنین تصمیمی می گرفتند شاید 50 درصد قیمت تخفیف را خود مجلس می داد. تاکنون هیچ توافقی با ما صورت نگرفته است.

مصطفی هاسمیان

انتهای پیام/