میزان تزریق واکسن کرونا در تقویت سیستم ایمنی موثر است


بر اساس گزارش ها جام جم آنلاینتیمی از دانشگاه هنگ کنگ دریافتند که برای جلوگیری از کشش Omicron به دوز سوم تقویت کننده نیاز است.

اثربخشی واکسن‌های کووید-۱۹ به‌طور جداگانه ثابت شده است، اما ایمنی ایجاد شده توسط ترکیب واکسن‌ها، به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر به خوبی شناخته نشده است.

برای این مطالعه، محققان 53 مطالعه را با بیش از 100 میلیون نفر تجزیه و تحلیل کردند. در مجموع، شرکت‌کنندگان 24 ترکیب از واکسن‌های کووید-19 را با استفاده از هفت mRNA مختلف و واکسن‌های ناقل آدنوویروس دریافت کردند.

این تیم دریافت که سه دوز از هر واکسن mRNA موثرترین (96٪) در برابر عفونت های خفیف Qovid 19 و موثرترین (95٪) در کاهش اقامت در بیمارستان بود.

استفاده از تقویت کننده mRNA پس از دو دوز واکسن ناقل آدنوویروس 88 درصد مؤثر بود.

پیتر پاک هونگ هونگ چونگ، نویسنده اصلی این مطالعه گفت: “ما نتیجه می گیریم که هر روشی از سه دوز از یک واکسن یا ترکیبی از واکسن های مختلف برای همه گروه های سنی ایمن تر از دو دوز از یک واکسن است.”

بر اساس این مطالعه، دریافت سومین دوز تقویت کننده mRNA، محافظت بسیار بهتری را برای بیماران مبتلا به نقص ایمنی نسبت به دو دوز ایجاد کرد.

نویسندگان مطالعه خاطرنشان کردند که مشخص نیست که آیا سه دوز واکسن از مرگ ناشی از کووید-19 محافظت می کند یا خیر.

به دلیل اطلاعات محدود در مطالعات، محققان قادر به تخمین فاصله زمانی ایده آل برای دوز اولیه یا روش های تقویت کننده نیستند.

منبع: مهر