نرخ تورم در شهریور 42.1 درصد بود.


گزارش جام جم آنلاینمرکز آمار همانند ماه های گذشته نرخ تورم را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه که عبارت است از درصد تغییر میانگین تعداد شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری نسبت به مدت مشابه قبل، معادل 42.1 درصد بوده که نسبت به دوره مشابه ماه قبل 0.6 درصد افزایش یافت.

همچنین نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 41.5 و 45.3 درصد است که 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. برای خانوارهای شهری و 0.9 p.p. برای مردم روستا

کاهش 2.5 واحد درصدی نرخ تورم

نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر تعداد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در شهریور ماه امسال به 49.7 درصد رسید. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور متوسط ​​7/49 درصد بیشتر از شهریور 1400 برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

سطح تورم نقطه ای شهریور ماه 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد کاهش داشته است.

سطح تورم نقطه ای گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با پنج واحد درصد کاهش به 75.4 درصد، گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با 1.5 واحد درصد کاهش به 35.4 درصد رسید.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین برای خانوارهای روستایی این شاخص 56.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه 2.2 درصد بود

نرخ تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ماه 1401 معادل 2.2 درصد بوده که نسبت به آمار مشابه در ماه قبل 0.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 2.1 درصد و 2.2 درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه خانوارها در شهرها 2.2 درصد است و نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین برای خانوارهای روستایی این شاخص 2.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش داشته است.