نمایش و فروش صنایع دستی زنان سرپرست خانوار در خانه هنرمندان ایران


نمایشگاه فروش «صنایع دستی بلوچستان» در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه «صنایع دستی بلوچستان» در خانه هنرمندان ایران عادل صیاد اربابی برگزار می شود.

این نمایشگاه شامل سوزن دوزی، سبدهای حصیری، فرش بلوچ و … می باشد.

آثار نمایشگاه صنایع دستی بلوچستان عمدتاً آثار زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد شناسنامه سیستان و بلوچستان است.

این نمایشگاه از 16 تا 23 خردادماه دایر است و آثار ارائه شده در آن نیز برای فروش در دسترس خواهد بود.

انتهای پیام/