نوآوری مشهد الگویی برای ایجاد فضاهای نوآوری در کشور استخراسان رضوی – جام جم آنلاین – سید احسان اصنافی در بازدید از کارخانه نوآوری مشهد با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده کلانشهرها تامین خدمات عمومی و رفع نیازهای جامعه در مناطق شهری است، گفت: کارخانه نوآوری مشهد نمونه بسیار موفق وی در ارائه این فضا برای شرکت ها و استارت آپ های فناور نوآور است افزود: این کارخانه که با کمک و حمایت شهرداری مشهد اجرا و راه اندازی شده است می تواند مدیران شهری را در استفاده از فناوری های نوین برای رفع مشکلات مدیریت شهری یاری دهد. .
شهردار شیرازه گفت: این کارخانه به لطف شرکت های علمی و فناوری مستقر بر روی آن توانسته است راهکارهای مناسبی را در حوزه حمل و نقل عمومی به مدیریت شهری ارائه کند و ایجاد شهر هوشمند را برای این کلانشهر آسان کند.
اصنافی با بیان اینکه شهرهای مختلف کشور پتانسیل ایجاد تاسیساتی مانند کارخانه نوآوری مشهد را دارند، گفت: بنابراین مدیران شهری باید زمینه ایجاد و راه اندازی کارخانه های نوآور را برای شرکت های فناور و تحقیقاتی فراهم کنند. “