هالیوود ریپورتر نیز نگران جنجال «قهرمان» فرهادی شده است/ راه اندازی شد چند قبلی شناسایی اخیر در داخل {داستان}.


هالیوود ریپورتر در داخل گزارشی تفصیلی به بررسی اجمالی حواشی تصاویر حرکتی قهرمان اصغر فرهادی پرداخته است.

هالیوود ریپورتر گزارش می دهد که سوال هایی کسب اطلاعات در مورد اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بین اخلاق خصوصی و غیر خصوصی «قهرمان» {جدیدترین} درام کارگردان سرشناس ایرانی اصغر فرهادی مطرح شده است. این تصاویر حرکتی که به دست آورد جایزه عظیم هیئت داوران مسابقه تصاویر حرکتی کن 2021 شد، آمازون برای {نمایش} در داخل آمریکا در داخل ژانویه قبلی تصمیم گیری در مورد شد. تصاویر حرکتی “خوب قهرماناصغر فرهادی کارگردان یکی در همه پرطرفدارترین تصاویر حرکتی های فصل اسکار 2022 را همراه خود 2 جایزه اسکار به کف دست آورد.

فرهادی فیلمساز به دست آورد اسکار برای «جدایی» در داخل 12 ماه 2012 را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تامین کننده» در داخل 12 ماه 2018 را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه مطرح ترین فیلمسازان سینمای جهان است. امسال «قهرمان» نامزد جایزه اسکار یکی از بهترین تصاویر حرکتی بین‌المللی شد، با این وجود نتوانست به مخلوط 5 تصاویر حرکتی باقی مانده بهترین راه یابد.

با این وجود احتمالاً یک چیز فقط در مورد تصاویر حرکتی اخیر فرهادی به همین دلیل یکی در همه تصاویر حرکتی های این کارگردان نشات گرفته باشد یا نباشد. فرهادی در داخل ایران همراه خود {پرونده} های قضایی {مرتبط} همراه خود این تصاویر حرکتی گذراندن است. یکی در همه شاگردان سابق کارگردان (آزاده مسیح زادهفرهادی مدعی است که {داستان} «قهرمان» را به همین دلیل مستندی (همراه خود عنوان «2 برد، 2 باخت») تخصصی ایجاد می کند مشابه کلاس کارگردان بازسازی شده است، دزدیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مسیح زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم فرهادی اعلام کردن می کنند که {داستان} بر ایده «قهرمان» است. به همین دلیل کارگردان به دست آورد جایزه انتقاد کرده است. جایزه اسکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم کردن او می رود به بدنامی در داخل روش ای که آن قرار است را به {تصویر} می کشد.

فرهادی تمامی اتهامات را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه آزاده مسیح زاده شاگرد سابق شخصی به اتهام افترا به وی انتقاد کرد. این سه {پرونده} در داخل جاری معامله با است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن دادگاه باقی مانده است حکمی صادر نکرده است.

پیامدها این {پرونده} هم برای فرهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای مسیح زاده احتمالاً قابل آگاه باشید است. اگر دادگاهی فرهادی را به جرم کیفری خانه شکنی ادبی مرتکب پیش آگهی دهد، به آگاه حرفه ای حقوقی مسیح زاده، او می رود ممکن است به طور اضافی مجبور شود «کلیه درآمدهای {نمایش} هر دو اجراهای اینترنت» را به مسیح زاده بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {زندان} محکوم شود. به همین دلیل سوی نه، اگر مسیح زاده به اتهام افترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افترا به فرهادی محکوم شود، به همان اندازه 2 12 ماه حبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴ ضربه شلاق محکوم ممکن است.

هالیوود ریپورتر همراه خود مسیح زاده، حرفه ای حقوقی او می رود (که به او می رود توصیه می دهد با این وجود مسیح زاده را در داخل سالن دادگاه وکالت {نمی کند}) را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند قبلی تن به همین دلیل کف دست اندرکاران این {پرونده} صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند توسط سوفی بورووسکی، حرفه ای حقوقی نمایندگی چاپ شده تصاویر حرکتی ممنتو، به همین دلیل فرهادی سوالاتی پرسید. . ” داد.

ساختار کل {داستان} همه شما مورد هماهنگی است، با این وجود در داخل جزئیات ابتدایی تمایز هایی ممکن است وجود داشته باشد. آنچه برای قطعی است فرهادی در داخل 12 ماه 1393 در داخل مؤسسه کارنامه تهران کارگاه دانشگاهی مستندسازی را تدریس کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیح زاده در داخل آن قرار است گروه حضور داشته است. داده ها‌آموزان برای مشارکت در تکالیف شخصی نیاز به تجزیه و تحلیل می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تصاویر حرکتی مستند خواستن بر ایده مفهوم «بازگرداندن چیزهای بی جا» همراه خود بیشترین استفاده را ببرید داده ها {واقعی} {افرادی که} مالی را که پیدا کرده بوده اند به صاحبان خانه {واقعی} شخصی پس می‌دادند، می‌ساختند.

تا حد زیادی داستان ها به همین دلیل {تلویزیون} ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه های سراسری گرفته شده است. با این وجود مسیح زاده داستانی غالب به همین دلیل آقای شکری، زندانی در داخل {زندان} بدهکاران در داخل زادگاهش شیراز در داخل جنوب غربی ایران پیدا کرده است. شکری در داخل مستند مسیح زاده تخصصی ایجاد می کند مسابقه مبتکر شیراز 2018 به {نمایش} {درآمد}، در داخل {تعطیلات} به همین دلیل {زندان} کیسه ای طلا پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفت پول نقد را پس دهد.

مسیح زاده مفهوم شخصی را برای افزایش مستندی به همین دلیل {داستان} شکری به فرهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده گروه فراهم کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن قرار است ماجرای زندانی را برای فرهادی منطقی سازی داد. هالیوود ریپورتر ویدئویی به همین دلیل گروه را تماشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر می کند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعداد اندکی به همین دلیل حاضران در داخل آن قرار است روز صحبت کرد.

رولا شاماس، دانشجوی مسیح زاده به هالیوود ریپورتر اظهار داشت: «آن قرار است دوم را به خوبی به در واقع دارم چون همه شما ما شوکه شده بودیم، آقای فرهادی هم شوکه شده بود چون {داستان} آزاده خیلی جلب توجه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش هر چیز را اظهار داشت.

مسیح زاده مدعی است کارگردان به دست آورد اسکار با بیرون اشاره کردن منبع مفید غالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره اعتبار بهترین آن قرار است، این {داستان} را مبنای راه اندازی «قهرمان» قرار دانش است.

مسیح زاده می گوید در داخل 12 ماه 1398 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به همین دلیل راه اندازی تأمین «قهرمان»، فرهادی او می رود را به دفترش فراخوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل او می رود درخواست شده است است که سندی را امضا تنبل که مفهوم غالب تصاویر حرکتی را مطمئن تنبل.او می رود 2 بالا برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 بالا به همین دلیل کف دست داداین مال اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام حقوق {داستان} متعلق به اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود این {کار} را کرد.

مسیح زاده توسط نوار ویدئویی به همین دلیل تهران اظهار داشت: «{نباید} امضا می کردم، با این وجود برای این {کار} خیلی آزار و اذیت بودم. آقای فرهادی درک سینمای ایران است. او می رود به همین دلیل قدرتش استفاده بیشتر از کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا مجبور به امضای قرارداد کرد.

بوروفسکی، حرفه ای حقوقی فرهادی، خاطرنشان می تنبل که {سند} معرفی شده شناخته شده به عنوان اثبات در داخل دعوای موجود توسط می آید حرفه ای معنی ندارد. این {به درستی} نمایشگاه ها که مفاهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کپی رایت سپر نمی شوند. با این وجود در داخل {پاسخ به} ایمیلی به همین دلیل هالیوود ریپورتر، حرفه ای حقوقی قابل توجهی نا دقیق صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقی سازی نداد که چرا فرهادی می‌خواست {سند} امضا شده گمشده خوب ارزش حرفه ای باشد یا نباشد.

بوروفسکی می‌نویسد: «به‌تذکر می‌رسد اصغر فرهادی می‌درخواست شده است زنده تنبل که مفهوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی مستند را {در این} کارگاه فراهم کردن کرده است». فرهادی به نوبه شخصی (در داخل مصاحبه های شخصی) مدعی شد که مفهوم غالب تصاویر حرکتی او می رود خیلی {زودتر} به نظر می رسد شده است.

بوروفسکی اعلام کردن می‌تنبل که وقتی فرهادی در داخل 12 ماه ۲۰۱۹ مفهوم‌ای به همین دلیل خودش را جستجو کرد، انتخاب گرفت فیلمی داستانی را براساس برداشتی آزاد به همین دلیل {داستان} آقای شوکری بنویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی تنبل که در گذشته به همین دلیل راه اندازی کارگاه در داخل رسانه‌ها آشکار شد.

بوروفسکی می افزاید که فرهادی به طور بی طرفانه کسب اطلاعات در مورد {داستان} شکری تجزیه و تحلیل کرده با این وجود همراه خود شکری در داخل ارتباط نبوده است، در نتیجه {شخصیت} غالب تصاویر حرکتی، رحیم (شاهزاده اخیر) نه تنها واقعی هیچ مشخصه شخصیتی همراه خود آقای شکری ندارد، کمی به همین دلیل جهاتی کاملاً برعکس است. متعاقباً نیازی به تصمیم همراه خود آقای شکری برای تجزیه و تحلیل نبود.

بوروفسکی می گوید که تحقیقات کارگردان همراه خود بیشترین استفاده را ببرید “روزنامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های نه” تکمیل شده است.

با این وجود مسیح زاده همراه خود آن قرار است دیگری است. او می رود مدعی است تنها واقعی گزارش {پرونده} شکری در داخل یکی در همه روزنامه های منطقه ای شیراز آشکار شده است.

مسیح زاده می گوید: ماجرای شکری در داخل رسانه سراسری، {تلویزیون}، دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایل های پایه آشکار نشده است. این داستانی بود که خودم خیلی خودم کشف کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل کردم.

نگار اسکندرفر، سرپرست مؤسسه کارنما تخصصی ایجاد می کند کارگاه مستندسازی حضور داشت نیز به همین دلیل روایت مسیح زاده به همین دلیل این اتفاقات حمایت می تنبل. او می رود می گوید: ماده موضوع «2 بالا باخت، یکی گم شد» را شخصی آزاده مطرح کرد نه فرهادی. این آگاه همراه خود یادآوری همکارش مسیح زاده تکامل دارد.

دیکن اظهار داشت: «من می روم در همه زمان ها رویدادهای مسابقه کن را دنبال می‌کنم، متعاقباً وقتی آقای فرهادی در داخل 12 ماه 2021 کسب اطلاعات در مورد «قهرمان» مصاحبه کرد، داشتم گوش می‌دادم. وقتی او می رود مختصر ای به همین دلیل تصاویر حرکتی را فراهم کردن کرد، قسم می خورم که یخ زدم. در نظر گرفته شده می کردم این مستند {رایگان} است.

شماس در داخل سالن دادگاه به همین دلیل طرف مسیح بیانیه سوگند خورده داد. با این وجود چند قبلی دانشجوی نه تخصصی ایجاد می کند همین کارگاه مستندسازی نمایندگی کرده بوده اند، اطلاعیه ای را در داخل حمایت به همین دلیل ادعای فرهادی امضا کردند.

پس به همین دلیل اینکه مسیح زاده ادعاهای شخصی را علنی کرد، اسکندرفر می گوید با این وجود یکی دیگر به همین دلیل {دانشجویان} سابق به او می رود مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای مشابهی مبنی بر خانه شکنی ماموریت ای تخصصی ایجاد می کند کارگاهی که فرهادی در داخل 12 ماه 2011 به نوک رسانده بود را دزدیده است. {در حالی که} دانشمند تایید کرد او می رود معتقد است فرهادی ماموریت دانشجویی شخصی را مبنای یکی در همه تصاویر حرکتی‌هایش قرار دانش است، با این وجود می‌گوید هیچ ادعای حرفه ای علیه او می رود {وجود ندارد}. دارد.

داده ها آموز اظهار داشت: آقای فرهادی فیلمساز نابغه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری که همراه خود {داستان} من می روم کرد {کار} خودش بود نه من می روم.

وی خاطرنشان کرد: این اختلافات همراه خود مکان فرهادی در داخل ایران پیشرفته شده است. به دست آورد 2 جایزه اسکار مشهور ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه انگیزترین اسکار سینمای ایران است. در سراسر جهان او می رود حمایت عظیم ای را به در کنار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق وطن پرستانه ای را در میان بسیاری تعدادی از سراسری گرایان ملت برانگیخت، با این وجود این واقعیت واقعی که فرهادی علناً به همین دلیل حکومت ایران انتقاد {نمی کند}، برخی او می رود را به حمایت ضمنی به همین دلیل حاکمان ملت متهم کرده است.

فرهاد بایار بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید کننده آلمانی-ایرانی نیز اظهار داشت که فرهادی را به همین دلیل خوب سو قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سوی نه خیانتکار از آن آگاه است.

نتیجه نهایی حقوقی {پرونده} «قهرمان» هرچه که باشد یا نباشد، احتمالاً به آبروی فرهادی لطمه زده است، به طوری تخصصی ایجاد می کند ماه های فعلی معامله با یکی در همه مکان های خبری ایران اینگونه شده است: اصغر فرهادی: قهرمان دیروز، دزد در امروز!

به گزارش خبرگزاری صبا، اتهاماتی که 12 ماه قبلی به اصغر فرهادی وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ خوب به سطوح حرفه ای منتهی نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتهامات رسانه ای {محدود} شد.

انتهای پیام/